Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Advanced Permanent and Medical Pigmentation Trainer

Drukuj

Studia organizowane we współpracy z:

Są to studia tylko dla osób zaawansowanych w pigmentacjach upiększających, chcących poszerzyć swoją wiedzę z makijażu medycznego oraz zdobyć doświadczenie i wiedzę w zakresie przeprowadzenia zajęć praktycznych ze studentami.

Specjalność trenerska pozwoli nie tylko doskonale wykonywać zabiegi makijażu permanentnego, ale również organizować szkolenia w tym zakresie.

 

Dla kogo ?
Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów kierunku TRENER LINERGISTA, dla osób, które wykonują makijaż permanentny co najmniej 2 lata lub mogą udowodnić wysokie kompetencje w tym zakresie. Obowiązuje egzamin wstępny ( absolwenci kierunku Trener Linergista są z niego zwolnieni)

 • Doświadczenie w makijażu permanentnym (dyplomy, opis doświadczenia),
 • Portfolio z pracami (brwi, kreski, usta),

 

Co mogę osiągnąć ?

Zaawansowaną wiedzę i umiejętności, dzięki którym możliwa będzie praca zarówno w obszarze pigmentacji upiększającej jak i medycznej oraz doświadczenie  trenerskie w zakresie makijażu permanentnego.

Program dla tego kierunku został stworzony zarówno z myślą o osobach już zajmujących się makijażem permanentnym, dla których studia będą okazją do rozszerzenia posiadanego już doświadczenia, jak i tych, którzy chcieliby zdobyć niezbędne umiejętności potrzebne w pracy z makijażem medycznym oraz trenerskiej.

 

Co nas wyróżnia?

 • Zaawansowane programy pigmentacji medycznej
 • Kadra akademicka posiadająca kompetencje i wykształcenie pozwalające na rzetelne przekazanie wiedzy
 • Praca z mikroskopami
 • Laboratorium

 Czas trwania 2 semestry 10 zjazdów dwudniowych

 

Program studiów:

Medyczne aspekty makijażu permanentnego

 • Zmiana koloru pigmentu w skórze
 • Migracje pigmentu
 • Przeciwskazania i powikłania po makijażu permanentnymi i tatuażu
 • Niwelowanie skutków powikłań
 • Znieczulenia bezpieczeństwo i ryzyka zastosowań
 • Trudni klienci- studium przypadków trudnych pigmentacji
 • Dokumentacja medyczna,
 • Przygotowanie do zabiegu i sposoby znieczulenia, preparaty pozabiegowe,
 • Obszary zabiegowe: parametry, ryzyka, możliwe powikłania,
 • Minimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań pozabiegowych,

Skóra

 • budowa histologiczna skóry
 • biochemia skóry
 • nowotwory skór, przebarwienia, ocena stanu skóry
 • pigmentacja w aspekcie starzenia się skóry

Usystematyzowanie zagadnień warsztatowych w zakresie pigmentacji estetycznej

 • Pigmentacja kresek na powiekach – kreska dolna i górna,
 • Pigmentacja ust,
 • Brwi metody z wykorzystaniem urządzeń,

Laseroterapia i usuwanie pigmentacji

 • Lasery nano- i pikosekundowe w kosmetologii – różnice i podobieństwa, rodzaje terapii i skuteczność działania asady działania lasera Q-Switched Nd:YAG,
 • Fizjologia skóry: odpowiedz immunologiczna na zabieg laserowego usuwania pigmentu,
 • Różnice w pracy urządzeń, dobór parametrów,
 • Substancje chemiczne stosowane do usuwania makijażu permanentnego
 • klasyfikacja makijażu permanentnego do usuwania lub korekty.

Onkologia

 • klient po chemioterapii, radioterapii- bezpieczeństwo zabiegów
 • powikłania po pigmentacji
 • nowotwory a pigmentacje.
 • czy pigmentować przed czy po chemioterapii?

Warsztaty mikroskopowe

 • różnicowanie skóry pod mikroskopem
 • głębokość pigmentacji: skóra w różnych lokalizacjach ciała
 • analiza preparatów mikroskopowych
 • wpływ grubości skóry na kolor pmu

 Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • suteczne udzielania pierwszej pomocy nie tylko w gabinecie kosmetycznym
 • prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji,
 • pomoc w przypadku zadławienia, opatrywania trudnych ran, 
 • zasady resuscytacji i pierwsza pomoc u małych dzieci 
 • sposób postępowania w przypadku poparzenia laserem czy peelingiem chemicznym
 • zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Farmakologia dla linergistów:

 • jakie leki zapytać wykonując laseroterapię, makijaż permanentny, zabiegi aparaturowe
 • jak działają podstawowe leki w schorzeniach przewlekłych ich działanie ewentualne następstwa chorobowe w przypadku nie zażycia lub przedawkowania
 • jak reagować na silną reakcję alergicznej w czasie lub po zabiegu
 • kiedy można używać adrenaliny 
 • bezpieczna karta:
 • jak skonstruować karty do bezpiecznego przeprowadzenia zabiegów, 
 • co zapytać klientów wykonując zabiegi z zakresu kosmetologii 

Pigmentacja piersi

 • wskazania i przeciwskazania do wykonania mikropigmentacji medycznej  sutków i otoczki
 • zasady pigmentacji sutka i otoczki
 • zasady pracy w skórze pacjentów onkologicznych 
 • pigmentacja w schorzeniach onkologicznych​
 • zasady wykonania korekty
 • pielęgnacja pozabiegowa

Blizny

 • urządzenia i akcesoria oraz przygotowanie stanowiska pracy
 • różnice pomiędzy skin needling, microneedling i mezoneedling
 • preparaty, rodzaje, podział, zastosowanie w skórze zmienionej
 • wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegu
 • pielęgnacja pozabiegowa
 • zasady pigmentacji blizny, rodzaje i schematy pigmentacji
 • prawidłowa technika pigmentacji blizn
 • pigmentacja w schorzeniach ogólnych
 • pielęgnacja pozabiegowa

Skóra głowy

 • wskazania i przeciwskazania do wykonania mikropigmentacji medycznej skóry głowy
 • dokumentacja zabiegu
 • rysunek linii pigmentacyjnej
 • zasady pracy w skórze głowy
 • zasady wykonania korekty
 • przyczyny rozlania pigmentu
 • sposoby zapobiegania rozlania pigmentu
 • pielęgnacja pozabiegowa
 • molekularne mechanizmy łysienia androgenowego – przyczyny i leczenie

Deformacje okolic ust

 • wskazania i przeciwskazania do wykonania mikropigmentacji medycznej  ust i okolic
 • dokumentacja zabiegu
 • schemat pigmentacji
 • zasady pigmentacji ust z deformacją
 • prawidłowa linia pigmentacji
 • zasady pracy w skórze zmienionej
 • prawidłowy dobór kolorów
 • zasady wykonania korekty
 • pielęgnacja pozabiegowa

Przebarwienia skórne

 • melanogeneza, inhibitory tyrozynazy w leczeniu przebarwień
 • klasyfikacja przebarwień i przeciwskazania do wykonania zabiegu
 • schemat i zasady pigmentacji przebarwień
 • prawidłowa linia pigmentacji
 • zasady pracy w skórze zmienionej
 • prawidłowy dobór kolorów
 • zasady wykonania korekty
 • pielęgnacja pozabiegowa

Chemia pigmentów

 • BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA TUSZY TATUATORSKICH W TATUAŻACH I PMU WEDŁUG PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • rodzaje pigmentów i barwników stosowanych w tuszach do tatuaży i PMU
 • zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne tuszy tatuatorskich
 • metabolizm barwników azowych w skórze
 • wpływ amin aromatycznych na ryzyko utraty zdrowia
 • Modyfikacja karty zgody pacjenta na zabieg w oparciu o dyrektywy systemu szybkich ostrzeżeń dla nieżywieniowych produktów niebezpiecznych (RAPEX)

Panel trenerski

 • Uczenie osób dorosłych
 • Doskonalenie warsztatu trenerskiego,
 • Projektowanie warsztatów i szkoleń,
 • Asysta trenerska oraz zaprojektowanie i przeprowadzenie  szkoleń ze studentami rozpoczynającymi naukę w zawodzie linergisty

 

Kto prowadzi zajęcia

prof. dr hab. Joanna Niemiec

Profesor Joanna Niemiec jest autorem/współautorem 41 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz 84 doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Kierowała i uczestniczyła w realizacji projektów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest laureatką licznych nagród za prace naukowe, w tym prestiżowej Nagrody im. Hilarego Koprowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz nagrody za najlepszy poster na konferencji „World Congress on Controversies in Breast Cancer (CoBRA)” w Melbourne w Australii. Jest członkiem międzynarodowego zespołu redakcyjnego w czasopiśmie naukowym „Polish Journal of Pathology” oraz redaktorem Działu Biologia Molekularna, w czasopiśmie „Diagnostyka Laboratoryjna”. Ponadto pełni funkcję Prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych i jest członkiem Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 

dr hab. n.med. Rafał Bułdak

Biolog, specjalista biotechnologii, Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy Filadelfijskiej, współautor książki „Zarządzanie Zdrowiem”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Physiological Society of Japanese „Young Investigators Award”.  Vice-Przewodniczący oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Stały recenzent naukowy czasopism: Investigational New Drugs, Food and Function; Journal of Royal Society of Chemistry, Molecular Medicine, International Immunopharmacology.  Odbył staże naukowe w wiodących ośrodkach w Polsce i Szwecji. Prezentował wyniki swoich badań na konferencjachw Japonii, Chinach, Włoszech. Od 10 lat zajmuje się hodowlą komórek w warunkach in vitro. Od grudnia 2015 roku, Prezes Zarządu “Natural Cell Therapy S.A”, spółki wprowadzającej na rynek europejski, produkt leczniczy terapii zaawansowanej

Dr n.med. Beata Malara

Jest trenerem szkolącym w zakresie kosmetologii leczniczej a także wiodącym wykładowcą w rocznej Akademii Esthetic Institute- Kosmetologii Medycznej.Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (2000). W roku 2004 uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2010 odbyła studia podyplomowe w zakresie kosmetologii bioestetycznej na Wydziale Humanistyki i Zdrowia Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie. Dr Beata Malara jest absolwentką Collegium Cosmeticum (Ekskluzywnego Studium Kształcenia Kosmetologów), które ukończyła w 2016 roku. W pracy zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w: usuwaniu zmian skórnych, depilacji laserowej, zabiegach przeciw łysieniu oraz zabiegach przeciwstarzeniowych z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego pozyskiwanego z własnej krwi Pacjentów.Jest ekspertem w wykonywaniu zabiegów: karboksyterapii, elektrokoagulacji,nowoczesnej laseroterapii. Dzięki wykształceniu w zakresie analityki medycznej jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie pozyskiwania i preparatyki osocza bogatopłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej, które wykorzystywane są w kosmetologii i medycynie estetycznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii estetycznej twarzy.Dr n.med. Beata Malara jest wykładowcą akademickim a także autorką kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu medycyny i kosmetologii. 

Dr hab. Sławomir Wilczyński

Ekspert w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań z zakresu farmacji, kosmetologii i bioinżynierii. Łączy wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Z sukcesem prowadzi rozwojowe projekty dla biznesu. Kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.Kierownik i wykonawca prac badawczo-rozwojowych w projektach krajowych i międzynarodowych. Ekspert d/s oceny merytorycznej projektów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwa Gospodarki RP i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Autor patentów i zgłoszeń patentowych. Autor licznych publikacji naukowych w cenionych światowych wydawnictwach posiadających Impact Factor. Redaktor naczelny „Aestetica” oraz Członek rady naukowej „Świat Medycyny i Farmacji”, a także Redaktor gościnny w czasopismach z IF. Członek Towarzystw Naukowych. Kierownik działu farmacji szpitalnej.

mgr Anna Pokusa- Kocur

Wykładowca akademicki na kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym GWSH, trener na studiach podyplomowych oraz oraz główny wykładowca w zakresie makijażu permanentnego w Esthetic Institute. Jest Absolwentką Politechniki Rzeszowskiej a także właścicielką salonu Estetica Kosmetyka Estetyczna w Rzeszowie, którym kieruje od 2011 roku. Specjalizuje się w makijażu permanentnym a jej wieloletnie doświadczenia w kosmetyce i wizażu sprawiają, że to mistrzyni w perfekcyjnej i bezpiecznej pigmentacji. Nieustannie podnosi swoje kompetencje w tej dziedzinie, jest uczestniczką wielu konferencji i szkoleń Master Class. Jest również międzynarodowym instruktorem w zakresie stylizacji paznokci.

mgr Izabela Heler- Brunné

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej magister edukacji zdrowotnej i rehabilitacji  oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca akademicki na kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym GWSH, prowadzi panel trenerski na  kierunku Trener Linergista Swoją karierę zawodową rozpoczęła ponad 15lat temu w wiodących i znanych gabinetach branży Beauty. Od lat poszerza swoją wiedzę i podnosi kompetencje biorąc udział i rozwijając się na licznych kursach , warsztatach i szkoleniach. Wieloletnie doświadczenie z sukcesem wykorzystuje w pracy jako szkoleniowiec i trener. Instruktor masażu, specjalista pracy z kobietą w ciąży w aspekcie pielęgnacyjnym jak i wykorzystania technik masaży orientalnych w codziennym życiu. Prywatnie właścicielka gabinetu kosmetyki holistycznej Solo Una.

mgr Marta Pawlik

Linergistka, malarka, bodypainterka. Wielokrotna mistrzyni Polski oraz wicemistrzyni w Rydze i Moskwie właścicielka Shee Studio makijażu permanentnego, - szkoliła w Polsce i za granicą, - twórczyni autorskiej metody mikropigmentacji brwi metodą włoska aerodynamicznego eyebrows - autorka liczych artykułów o makijażu permanentnym do pracy branżowej oraz szkoleniowiec z zakresu mikropigmentacji medycznej

 

 mgr Sebastian Kazek

W Esthetic Institute szkoli nasze kursantki z pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzone zajęcia zawsze oparte są na studium przypadku i kładą duży nacisk na ćwiczenia praktyczne.Sebastian Kazek jak każdy ratownik medyczny w Polsce, pasjonat swojego zawodu. Pedagog, autor książek dla dzieci o pierwszej pomocy i autorskiego programu nauczania pierwszej pomocy w przedszkolu. Pracuje w zawodzie od 15 lat między innymi w szpitalnym Zespole Reanimacyjnym, na Izbie Przyjęć i w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego. Ostatnie realizacje to Ekspert programy Do rany przyłóż (Maxibiotic) i udział w nagraniach Dzień dobry TNV oraz Pytanie na śniadanie.

mgr Alicja Gęsikowska

Specjalista Ratownictwa Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz magistrem finansów i menadżerem w Ochronie Zdrowia. Posiada uprawnienia instruktora pierwszej pomocy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. Jako instruktor  służb medycznych specjalizowała się w zakresie "Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego", "Ostrych Stanów Kardiologicznych" oraz "Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych u dzieci" reprezentując organizację American Heart Association

Prowadzi wykłady o tematyce zdrowego kręgosłupa na ogólnopolskich konferencjach w dziedzinie BHP. Jest twórcą skryptu dotyczącego ustawienia kręgosłupa podczas wykonywanej pracy na stanowiskach pracy o charakterze stojącym, siedzącym i związanym z aktywnością fizyczną. Jestem również instruktorem kilku międzynarodowych organizacji, które zajmują się siłą, mobilnością, podnoszeniem ciężarów oraz zdrowym kręgosłupem. Przygotowuje zawodników do udziału w zawodach , jest instruktorem Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy, Ergonomii Pracy, Zdrowego Kręgosłupa, Trójboju Siłowego, Kettlebell, Bodyweight, Anatomii.

Małgorzata Ruprich, MBA - Prodziekan Kierunku Kosmetologia

Absolwentka studiów MBA w Oxford Brookes University w dziedzinie zarządzania strategicznego i magister kosmetologii. Praca doktorska w zakresie marketingu branży kosmetycznej. Autorka wielu publikacji i prac naukowych z dziedziny kosmetologii, makijażu permanentnego i medycznego, i zarządzaniu w branży kosmetycznej. Prelegentka licznych konferencji naukowych i biznesowych w Polsce i za granicą. Jedna z niewielu osób w Polsce zajmująca się medycznymi aspektami i powikłaniami w makijażu permanentnym. Prodziekan kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, wykładowca akademicki. Od początku kariery zawodowej łączy świat biznesu i beauty koncentrując się na rozwijaniu wiedzy w obu dziedzinach. Założycielka Esthetic Institute.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (200 godzin)  - zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 10000 zł płatne w ośmiu ratach po 1250 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 9500 zł (-5%) płatne w ośmiu ratach po 1187,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+