Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

Drukuj

Podczas organizowanej w dniach 7-8 października konferencji online Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowcy GWSH mówili o nowoczesnych technikach kryminalistycznych ekspertyzy dokumentów.

Dwóch pracowników Katedry Prawa i Administracji naszej Uczelni, wykładowców logiki, specjalistów z zakresu kryminalistycznej analizy pisma i dokumentów, tj. prof. dr hab. Antoni Feluś oraz dr Adam Buczek wzięło czynny udział w prestiżowej międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęconej szeroko pojętym, nowoczesnym technikom kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce i Europie. 

Profesor Antoni Feluś wygłosił referat pt.: „Forma logiczno-leksykalna wstępem do metody identyfikacyjnej struktury graficznej pisma ręcznego”. Zaproponował w nim rozwiązania metodologiczne odnoszące się do analizy aspektów ilościowych i formalno-grafometrycznych 
w ekspertyzie pisma ręcznego.

Dr Adam Buczek wygłosił referat pt.: „Mikrofilmy jako potencjalny przedmiot fałszerstw dokonywanych przy pomocy sieci neuronowych”. Przedstawił w nim założenia badań realizowanych przez trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzą również dr Krzysztof Groń specjalista z zakresu grafiki komputerowej (Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz inż. Bohdán Turányi (Węgry) specjalista z zakresu sieci neuronowych. Celem badań, mówiąc w uproszczeniu, jest przetestowanie „potencjału fałszerskiego” zaawansowanego technologicznie narzędzia, którym są sieci neuronowe w odniesieniu do mikrofilmów. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+