PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wykład Profesora Murata Tumay'a z Uniwersytetu Medeniyet

Drukuj

W sobotę, 16 kwietnia br. w GWSH odbył się wykład Prof. Murata Tumay’a z Uniwersytetu Medeniyet w Turcji, poruszający aktualne kwestie związane ze statusem prawnym uchodźców w Europie oraz Turcji.

16 kwietnia br. pracownicy Katedry Prawa i Administracji oraz studenci GWSH mieli okazję uczestniczyć w prelekcji prof. Murata Tumay’a z Istanbul Medeniyet University – prestiżowej uczelni w Turcji, partnera zagranicznego GWSH. Wprowadzenia do wystąpienia prof. Tumaya dokonał Kierownik Katedry Prawa i Administracji prof. Andrzej Bisztyga. Prof. A.Bisztyga wskazał na rosnące znaczenie Turcji w obliczu migracyjnej dynamiki w Europie oraz podkreślił szanse dalszego zbliżenia między Unią Europejska a Turcją.  

W ramach programu Erasmus+ prof. Murat Tumay odwiedził naszą Uczelnię już po raz drugi i przeprowadził wykład z zakresu prawa międzynarodowego pt.: „The status of refugees in Turkey and Europe” [Status uchodźców w Turcji i Europie: aktualne kwestie]. Wydarzenie zorganizowane zostało przy udziale Katedry Prawa i Administracji oraz Koła Naukowego Prawa i Administracji i był również okazją do rozmów o perspektywach dalszej współpracy i możliwościach zdobywania międzynarodowych doświadczeń dla kadry i studentów uczelni. W spotkaniu uczestniczyli również studenci z uczelni tureckich, przebywający w GWSH w ramach Programu Erasmus+. Tłumaczem była p. lic. Agnieszka Pilot z Działu Współpracy z Zagranicą.

Wykład poruszający niezwykle ważne i aktualne kwestie, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród studentów i kadry, oraz był okazją do przeprowadzenia ożywionej dyskusji na temat polityki Unii Europejskiej i Turcji wobec uchodźców. Studenci GWSH często otrzymują możliwość uczestnictwa w podobnych prelekcjach ekspertów zagranicznych, co jest okazją do pozyskania dodatkowej wiedzy i kompetencji na arenie międzynarodowej. Wykłady prowadzone są w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.

 

Prof. Andrzej Bisztyga otwiera spotkanie z prof. Muratem Tumayem.

Prof. Andrzej Bisztyga opening the meeting with Prof. Murat Tumay

Wystąpienie prof. Murata Tumaya

The lecture of Prof. Murat Tumay

 

Audytorium. Wśród słuchaczy mec. Aleksander Jachimowicz z Katedry Prawa i Administracji GWSH.

Auditorium. Among the listeners att. Aleksander Jachimowicz from Department of Law and Administration Studies GWSH

 

Lecture of Professor Murat Tumay from Istanbul Medeniyet University, Turkey.  

On Saturday, 16 April 2016, academic staff of Department of Law and Administration Studies, as well as students of GWSH had a pleasure to participate in the lecture of Profesor Murat Tumay from Istanbul Medeniyet University, Turkey, entitled Legal status of refugees in Europe and Turkey: Recent Issues.The introduction to the lecture was performed by the Head of Law and Administration Department, Prof. Andrzej Bisztyga. Prof. A. Bisztyga indicated an increasing importance of Turkey when it comes to migration dynamics in Europe and highlighted the chances of intensification of ties between European Union and Turkey. Prof. Tumay visited Katowice School of Economics within the framework of Erasmus+ Programme and bilateral agreement signed between Istanbul Medeniyet University and our Institution. The lecture presented an opportunity to discuss further cooperation and new possibilities of gaining international experience for staff and students of KSE. Students from Turkish Universities studying in KSE within Erasmus+ Programme also participated in the lecture of prof. Tumay.  

The seminar was translated by Ms. Agnieszka Pilot from International Office of GWSH. It was met with considerable interest and followed by an argumentative discussion on current political issues, such as the situation of refugees in European Union and Turkey. The students of KSE often have a chance to participate in similar lectures by experts from all over the world, which serves as an undeniable opportunity to gain foreign experience, skills and knowledge. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+