Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wykład gościnny w Wiedniu

Drukuj

W Wydziale Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu odbył się pierwszy w tym roku wykład zaproszonego gościa.

Dr Monika Brzezińska, adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 20 stycznia była gościem w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu. Wykład gościnny w języku niemieckim dotyczył roli kultury w budowaniu pozycji państwa: „Kultur als Soft Power- Instrument beim Aufbau der internationalen Position und Rolle eines Staates. Am Beispiel der deutschen Auswärtigen Kultur - und Bildungspolitik”. Tłum.: Kultura jako narzędzie Soft Power w budowaniu międzynarodowej pozycji i roli państwa. Na przykładzie niemieckiej zagranicznej polityki kulturowej i edukacji. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+