PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wykład gościnny w Wiedniu

Drukuj

W Wydziale Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu odbył się pierwszy w tym roku wykład zaproszonego gościa.

Dr Monika Brzezińska, adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 20 stycznia była gościem w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu. Wykład gościnny w języku niemieckim dotyczył roli kultury w budowaniu pozycji państwa: „Kultur als Soft Power- Instrument beim Aufbau der internationalen Position und Rolle eines Staates. Am Beispiel der deutschen Auswärtigen Kultur - und Bildungspolitik”. Tłum.: Kultura jako narzędzie Soft Power w budowaniu międzynarodowej pozycji i roli państwa. Na przykładzie niemieckiej zagranicznej polityki kulturowej i edukacji. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+