Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wykład gościnny w Wiedniu

Drukuj

Dnia 16 grudnia w Wydziale Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu odbył się wykład gościnny pt. „Wielka Brytania i Włochy - dwa oblicza współczesnej demokracji”.

Celem wykładu było porównanie ustroju demokratycznego Wielkiej Brytanii z ustrojem panującym we Włoszech. W roli prelegentów wystąpiły dr Małgorzata Lorencka oraz dr Marta Obrębska z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie zostało podzielone na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony został porównaniu modelu demokracji westminsterskiej i modelu konsensualnego. Następnie Prelegentki przedstawiły charakterystykę m.in.: brytyjskiego bikameralizmu asymetrycznego i włoskiego bikameralizmu symetrycznego, brytyjskiego systemu większości i włoskiego mieszanego systemu wyborczego, a także brytyjskiego systemu dwupartyjnego i włoskiej wielopartyjności. Na zakończenie Uczestnicy dowiedzieli się, czym się różni brytyjska dewolucja od włoskiej regionalizacji. 


Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+