PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Współpraca GWSH z Polską Organizacją Turystyczną

Drukuj

W dniu 5 września 2014 roku zostało podpisane porozumienie między GWSH a Polską Organizacją Turystyczną. Porozumienie sygnowali Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej mgr Rafał Szmytke.

Inspiratorami porozumienia był dr Dominik Wolski, specjalizujący się w prawie turystycznym oraz Prorektor GWSH prof. dr hab. Andrzej Bisztyga.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przyszła współpraca ma obejmować między innymi udzielanie wzajemnego wsparcia, konsultacji i doradztwa w zakresie pozyskiwania i ukierunkowania funduszy unijnych na prowadzenie działalności popularno-naukowej i opiniodawczej w obszarze turystyki, wspólne działania na rzecz kształcenia praktycznego obejmujące wspieranie studentów w procesie dyplomowania, tworzenie nowoczesnych form oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, prowadzenie badań i analiz ruchu turystycznego, powoływanie zespołów eksperckich w celu rozwiązywania aktualnych problemów branży turystycznej, udział studentów GWSH w podejmowanych i realizowanych przez POT projektach, jak również wspólne przygotowywanie projektów wydawniczych i konferencyjnych poświęconych turystyce.

Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie jest państwową osobą prawną działającą w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Do zadań POT należy w szczególności tworzenie warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie.

 

 

 od lewej: Prorektor GWSH prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, dr Dominik Wolski, Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+