PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Zdrowie i bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku

Drukuj

Zdrowie i bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku – to temat przewodni VIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, które odbędzie się w Akademii Górnośląskiej 21 maja 2024 r. Wydarzenie jest kontynuacją prowadzonych w latach poprzednich seminariów kół naukowych. Do udziału zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające na Uczelniach, studentów, doktorantów, wykładowców i naukowców. Udział w Sympozjum jest bezpłatny.

Problemy XXI wieku, zarówno zdrowotne, przyrodnicze, ekonomiczne i polityczne to niewątpliwie zagrożenia w obliczu których stanął człowiek. To ogromne wyzwania dla nas i przyszłych pokoleń, które mają istotny wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Zagrożenia te pojawiają się w związku z nową rzeczywistością, jaką była między innymi pandemia i jest obecnie wojna. Do najważniejszych zagrożeń wymienianych przez WHO należą również: zmiany klimatyczne, niedobory pracowników medycznych czy też szerzenie się chorób zakaźnych. W związku z tym WHO opracowało listę wyzwań, które czekają ludzkość w najbliższym czasie: poprawa warunków klimatycznych, zapewnienie zdrowia w konfliktach i kryzysach, uczynienie opieki zdrowotnej bardziej sprawiedliwą, zwiększenie dostępu do leków, zatrzymywanie chorób zakaźnych, przygotowanie do epidemii, ochrona przed produktami szkodliwymi dla zdrowia, inwestowanie w ludzi, którzy bronią naszego zdrowia, dbanie o bezpieczeństwo nastolatków, zdobywanie zaufania publicznego, wykorzystywanie nowych technologii, uzasadnione stosowanie leków, utrzymanie opieki zdrowotnej w czystości. Wyzwania te kierowane są do wszystkich ludzi, którzy poprzez swoje działania mogą przyczynić się do poprawy jakości życia, a tym samym zdrowia i bezpieczeństwa człowieka.

VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe odbędzie się 21 maja 2024 roku w budynku Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 3. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim i angielskim.

 

Tematyka Sympozjum będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Wpływ środowiska na zdrowie człowieka;
  2. Problemy i zagrożenia dotyczące zdrowia i urody;
  3. Edukacja i profilaktyka zdrowotna;
  4. Bezpieczeństwo zdrowotne - ekonomiczne, polityczne i prawne aspekty dotyczące zdrowia;
  5. Psychologiczne i społeczne postawy człowieka wobec zdrowia i choroby.

 

W ramach Sympozjum odbędą się trzy sesje:

9.00-12.00 – Sesja medyczna „Zdrowie człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku”

12.00-13.00 – Sesja posterowa

13.00-16.00 – Sesja ekonomiczna „Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku”

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy na Sympozjum dostępne TUTAJ

 

Osoba do kontaktu:

dr Katarzyna Wytyczak

tel.: 607 692 268, 514 990 418

e-mail: Katarzyna.Wytyczak@akademiagornoslaska.pl  

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+