PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Umiędzynarodowienie to kierunek rozwoju szkolnictwa wyższego

Drukuj

Otwarcie się na studentów z zagranicy jest wyzwaniem dla polskich uczelni, podkreślał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego inaugurując konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2018" w Gliwicach. Wśród uczestników spotkania był także Rektor GWSH prof. n. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Dwudniowa konferencja (29-30 stycznia) na Politechnice Śląskiej organizowana jest cyklicznie w ramach wieloletniego programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Dyskusja, w której uczestniczą przedstawiciele szkół wyższych polskich i zagranicznych daje możliwość zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami poszczególnych uczelni w zakresie otwierania się na studentów i naukowców z zagranicy. O tym, że jest to jedno z ważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego, mówił podczas konferencji Minister dr Jarosław Gowin. - Nie ma innego kierunku niż umiędzynarodowienie. Alternatywą jest stagnacja, która oznaczałaby regres. Jestem pewien, że nikt takiego scenariusza nie bierze pod uwagę - dodał.  

Studentów zagranicznych przybywa. Uczestnicy konferencji przekonywali, że nie jest to łatwy proces, ale sporo już zostało osiągnięte, o czym świadczą statystyki.  

- 72 tys. studentów zagranicznych to jest dużo. Jak startowaliśmy z programem Study in Poland w 2005 r., mieliśmy w Polsce niecałe 10 tys. studentów zagranicznych, dzisiaj jest więc ponad 7 razy więcej – zaznaczył prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński.  

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach jest otwarta na studentów obcokrajowców. W konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” wzięła udział dr Anna Sobczyk-Kolbuch, Prodziekan ds. rozwoju naukowego i współpracy z zagranicą GWSH oraz Barbara Jałmużniak, która kieruje Działem współpracy z zagranicą.  

Obecnie w GWSH na studiach I i II stopnia jest kilkudziesięciu studentów, którzy wybrali naszą uczelnię aby studiować tu psychologię, informatykę, zarządzanie, fizjoterapię czy turystykę. Skąd przyjeżdżają? To głównie goście z Ukrainy, Gruzji, Kazachstanu czy Rosji. Uczelnia pomaga im w procesie rekrutacji, a także organizacji przyjazdu. Specjalnie dla nich przygotowywane są kursy języka polskiego. Czesne studenta z zagranicy jest takiej samej wysokości jak studenta z Polski. Ponadto mają oni możliwość skorzystać z programu Erasmus+, czyli wyjazdów stypendialnych do innego kraju w ramach wymiany uczelnianej.  

Z takiej wymiany w naszej szkole korzysta w tym roku akademickim  28 studentów m.in.  z Turcji, Francji, Hiszpanii czy Portugalii. Uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. 

Program oraz galeria zdjeć z konferencji dostępne są na stronie: http://studyinpoland.pl/konferencja2018/


Fot. http://studyinpoland.pl/konferencja2018/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+