PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Studia wspierane przez Mediarecovery

Drukuj

Miło nam poinformować, że GWSH zawarła z firmą Mediarecovery porozumienie o współpracy w obszarze informatyki śledczej. Firma Mediarecovery jest Liderem Informatyki Śledczej.

Jedną ze specjalności na kierunku informatyka, jest „informatyka śledcza”. Jej głównym celem jest przygotowanie do zawodu informatyk śledczy w zastosowaniach biznesowych, w ramach procesu „incydent response1”. Rolą informatyka w takim procesie jest zgromadzenie, zabezpieczenie i ew. analiza informacji w kontekście wyjaśnienia źródła i przyczyn incydentu oraz ewentualne przygotowanie dowodów elektronicznych do postepowania przed sądem.

Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa informacji, w aspekcie zaawansowanych zagrożeń świata informacyjnego, jest obecnie bardzo ważnym zagadnieniem we wszystkich organizacjach. Odpowiednie przygotowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), oprócz prewencji, wymaga sprawnego mechanizmu zarządzania incydentem, którego celem jest zapobieganie kompromitacji (wyciek danych, niedostępność zasobu, miana treści informacji) oraz poprawa funkcjonowania tego systemu (nauka z incydentu). Takie podejście wynika bezpośrednio z cyklu zarządzania bezpieczeństwem wg PN-ISO/IEC 27001:2014 ora związanej z nią normy ISO/IEC 27035:2011.

Informatyka śledcza pełni tu ważną rolę związaną z faktem, iż wyjaśnienie incydentu bardzo często wymaga przeprowadzenia analiz dotyczących zdarzeń bezpieczeństwa, związanych np. z analizą malware, analizą powłamaniową czy też analizą nośników należących do pracowników organizacji.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+