Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie informacyjne oraz ważne wiadomości dla dotychczasowych studentów SWSZ im. gen. Jerzego Ziętka

Drukuj

Już 6 października o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla dotychczasowych studentów SWSZ im. gen. Jerzego Ziętka

W związku z łączeniem się SWSZ z GWSH i integracją systemów obsługi studenta przedstawiamy Państwu kilka ważnych informacji:

1. Dane osobowe przekazane podczas rekrutacji w SWSZ im. gen. Jerzego Ziętka wraz z przebiegiem studiów zrealizowanych w Uczelni macierzystej są systematycznie wprowadzane do bazy Studentów GWSH, celem nadania nowych numerów albumów i przygotowania legitymacji. W związku z powyższym prosimy Państwa o odrobinę cierpliwości. O możliwości odebrania nowej legitymacji i konieczności zwrócenia dotychczasowej będą Państwo informowani drogą sms-ową. Ponadto, jeśli Państwa dane osobowe bądź teleadresowe uległy zmianie od chwili rekrutacji prosimy o poinformowanie o tym fakcie na adres: wydzial.zarzadzania@gwsh.pl.

2. Po wprowadzeniu danych do systemu informatycznego GWSH zostanie wygenerowany login + hasło dostępu do tzw. „Wirtualnego Dziekanatu”, co zostanie również potwierdzone e-mailem.  

3. W październiku zobowiązania finansowe mogą być regulowane na dotychczasowy indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez SWSZ.  Zobowiązania finansowe z terminem płatności począwszy od listopada 2016 roku, prosimy regulować na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostanie wygenerowany podczas wprowadzania Państwa danych osobowych w systemie informatycznym GWSH oraz przesłany e-mailem.  

4. Zgodnie z ustaleniami, jakie zostały przekazane na spotkaniach czerwcowych, stawki czesnego nie ulegną zmianie. Za nieterminowe wpłaty dotyczące raty, której termin płatności przypada na miesiąc październik 2016 r., nie będą Państwo obciążani karnymi odsetkami.

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 6 października o godzinie 18.00, na którym zostanie zaprezentowany wewnętrzny system informacyjny „Wirtualny Dziekanat” oraz będzie możliwość zadawania ewentualnych pytań.

Miejsce spotkania:  

• siedziba główna GWSH, ul. Harcerzy Września 3, Katowice – Piotrowice,
budynek A, piętro 1, Aula I

 • mapa dojazdu: https://www.google.com/maps/@50.21233,18.977634,17z?hl=pl  

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+