PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rektor GWSH, prof. Krzysztof Szaflarski członkiem Rady Konsultacyjnej RIG

Drukuj

25 listopada br. powołana została Rada Konsultacyjna Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która to Rada ma działać przy Prezesie RIG, Tadeuszu Donociku

Celem Rady jest wspieranie i opiniowanie działań samorządu gospodarczego na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Rady, padła propozycja ze strony obecnego na spotkaniu Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły aby nowo powstała Rada stała się równocześnie Radą Konsultacyjną przy Marszałku.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich, środowisk gospodarczych oraz przedstawiciele izb gospodarczych województwa śląskiego. (vide skład Rady konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)

Jednym z członków nowo powołanej Rady Konsultacyjnej RIG na czteroletnią kadencję został Rektor naszej Uczelni, prof. Krzysztof Szaflarski.

 


Prezydium Rady Konsultacyjnej RIG

 


Uczestnicy posiedzenia Rady Konsultacyjnej RIG

 


Wręczenie nominacji członkom Rady Konsultacyjnej RIG

(fotografie dzięki RIG)

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+