Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rektor GWSH, prof. Krzysztof Szaflarski członkiem Rady Konsultacyjnej RIG

Drukuj

25 listopada br. powołana została Rada Konsultacyjna Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która to Rada ma działać przy Prezesie RIG, Tadeuszu Donociku

Celem Rady jest wspieranie i opiniowanie działań samorządu gospodarczego na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Rady, padła propozycja ze strony obecnego na spotkaniu Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły aby nowo powstała Rada stała się równocześnie Radą Konsultacyjną przy Marszałku.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich, środowisk gospodarczych oraz przedstawiciele izb gospodarczych województwa śląskiego. (vide skład Rady konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)

Jednym z członków nowo powołanej Rady Konsultacyjnej RIG na czteroletnią kadencję został Rektor naszej Uczelni, prof. Krzysztof Szaflarski.

 


Prezydium Rady Konsultacyjnej RIG

 


Uczestnicy posiedzenia Rady Konsultacyjnej RIG

 


Wręczenie nominacji członkom Rady Konsultacyjnej RIG

(fotografie dzięki RIG)

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+