Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia od Roku Akademickiego 2015/2016 studia magisterskie na kierunku Kosmetologia.

Pozytywna decyzja Ministra została wydana na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która potwierdziła wniosek Uczelni pozytywną oceną przedstawionego programu kształcenia, efektów kształcenia i bazy dydaktycznej GWSH. Tym samym Uczelnia od bieżącego roku akademickiego kształcić będzie kosmetologów - magistrów.

 

Zapraszamy na stronę internetową kierunku Kosmetologia

oraz do rekrutacji online

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery:

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3, hol główny
  • tel.: 32 35 70 600
  • e-mail: rekrutacja@gwsh.pl

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+