Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Tylko do 31 października 2017 r. trwa rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus +

Drukuj

Przypominamy, że wszyscy Studenci, którzy chcieliby uczyć się na zagranicznej uczelni, w ramach Programu Erasmus +, mają czas na złożenie aplikacji do 31 października. Zapisy dotyczą wyjazdu w semestrze letnim 2017/2018.

Studia za granicą to niezwykle cenne doświadczenie życiowe. Dzięki niemu Studenci nawiązują wiele kontaktów, poznają kulturę kraju, w którym studiują oraz doskonalą język.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa realizuje działania mobilności akademickiej od 2004 r.– początkowo z programem Socrates-Eramus, następnie LLP-Erasmus i obecnie w ramach programu Erasmus +.

Zawarliśmy już ponad 40 umów międzynarodowych z zagranicznymi uczelniami, dzięki którym organizowane są wyjazdy dla Studentów Zarządzania, Turystyki i Rekreacji, Psychologii, Stosunków Międzynarodowych, Informatyki, Prawa, Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Pedagogiki.

Jednocześnie z uczelni partnerskich przyjeżdżają do GWSH Studenci, którzy w ramach wymiany kontynuują u nas naukę w języku angielskim.

Informujemy, że również dla Studentów z niepełnosprawnością oraz Studentów w trudnej sytuacji materialnej chcących uczestniczyć w Programie Erasmus+ przewidziane jest dodatkowe wsparcie finansowe.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/ oraz http://www.gwsh.pl/erasmus

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+