PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Fundacji „Perspektywy”

Drukuj

Podobnie jak w ubiegłym roku, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy”, została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Tym samym GWSH potwierdziła po raz kolejny swoją wysoką pozycję w środowisku akademickim Katowic oraz całego Śląska. Znaczący wpływ na to, miał fakt otrzymania przez nią, jako pierwszą niepubliczną uczelnię w woj. śląskim, pełnych praw akademickich. Wynikało to z uzyskania w 2016 r. przez Wydział Zarządzania GWSH uprawnień do nadawania, nie tylko - jak dotychczas - stopnia naukowego doktora, ale również doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Dla GWSH, zaliczenie jej do pierwszej dziesiątki uczelni niepublicznych w Polsce jest niewątpliwie sukcesem i zasługą całej społeczności akademickiej, tj. głównie jej kadry naukowo-dydaktyczej ale również pracowników administracyjnych oraz wszystkich jej studentów.

Dyplom zajęcia przez Uczelnię dziesiątego miejsca we wspomnianym Rankingu, odebrał osobiście, podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Magazyn Edukacyjny „Perspektywy” w Warszawie, Rektor GWSH prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

 

Najlepsze niepubliczne uczelnie magisterskie 2017 

 Dyplom dla GWSH za zajęcie X miejsca w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich. 

 

Wręczenie Rektorowi GWSH dyplomu przez Przewodniczącego Kapituły Rankingu Szkół Wyższych prof. dr hab. Michała Kleibera oraz Redaktor Naczelną Magazynu „Perspektywy” dr Biankę Siwińską.

 

Rektorzy oraz Przedstawiciele najlepszych dziesięciu uczelni niepublicznych w Polsce.

 


Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski oraz Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+