Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Fundacji „Perspektywy”

Drukuj

Podobnie jak w ubiegłym roku, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy”, została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Tym samym GWSH potwierdziła po raz kolejny swoją wysoką pozycję w środowisku akademickim Katowic oraz całego Śląska. Znaczący wpływ na to, miał fakt otrzymania przez nią, jako pierwszą niepubliczną uczelnię w woj. śląskim, pełnych praw akademickich. Wynikało to z uzyskania w 2016 r. przez Wydział Zarządzania GWSH uprawnień do nadawania, nie tylko - jak dotychczas - stopnia naukowego doktora, ale również doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Dla GWSH, zaliczenie jej do pierwszej dziesiątki uczelni niepublicznych w Polsce jest niewątpliwie sukcesem i zasługą całej społeczności akademickiej, tj. głównie jej kadry naukowo-dydaktyczej ale również pracowników administracyjnych oraz wszystkich jej studentów.

Dyplom zajęcia przez Uczelnię dziesiątego miejsca we wspomnianym Rankingu, odebrał osobiście, podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Magazyn Edukacyjny „Perspektywy” w Warszawie, Rektor GWSH prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

 

Najlepsze niepubliczne uczelnie magisterskie 2017 

 Dyplom dla GWSH za zajęcie X miejsca w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich. 

 

Wręczenie Rektorowi GWSH dyplomu przez Przewodniczącego Kapituły Rankingu Szkół Wyższych prof. dr hab. Michała Kleibera oraz Redaktor Naczelną Magazynu „Perspektywy” dr Biankę Siwińską.

 

Rektorzy oraz Przedstawiciele najlepszych dziesięciu uczelni niepublicznych w Polsce.

 


Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski oraz Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+