PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pytania o rolę Senatu RP

Drukuj

W politycznych i publicystycznych dyskusjach pojawiają się pytania o pozycję ustrojową, kompetencje i przyszłość RP Senatu. Tym zagadnieniom poświęcona została konferencja zorganizowana w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie.

Do udziału w konferencji został zaproszony autor licznych naukowych publikacji dotyczących Senatu RP oraz statusu prawnego parlamentarzysty, kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzej Bisztyga, który uznając supremację Sejmu, podkreśla jednak potrzebę istnienia Senatu RP jako organu wsparcia i weryfikacji w postępowaniu ustawodawczym. Prof. A.Bisztyga docenił poszukiwanie przez Senat nowych obszarów własnej aktywności. Przykładowo wskazał na nowe możliwości Senatu płynące z ustawy o petycjach oraz na podejmowanie przez Senat  inicjatyw ustawodawczych inspirowanych negatywnymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącymi aktów ustawodawczych. Wykonywanie tej kompetencji przez Senat wpływa na poprawę jakości systemu prawnego w drodze redukcji liczby luk prawnych.

 

Od lewej: Prof. Andrzej Bisztyga – kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH, senator dr Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP, Rektor KWSNH dr Agnieszka Lipska – Sondecka, poseł dr Witold Pahl – członek Krajowej Rady Sądownictwa oraz mgr Eugeniusz Romanów.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+