Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pytania o rolę Senatu RP

Drukuj

W politycznych i publicystycznych dyskusjach pojawiają się pytania o pozycję ustrojową, kompetencje i przyszłość RP Senatu. Tym zagadnieniom poświęcona została konferencja zorganizowana w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie.

Do udziału w konferencji został zaproszony autor licznych naukowych publikacji dotyczących Senatu RP oraz statusu prawnego parlamentarzysty, kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzej Bisztyga, który uznając supremację Sejmu, podkreśla jednak potrzebę istnienia Senatu RP jako organu wsparcia i weryfikacji w postępowaniu ustawodawczym. Prof. A.Bisztyga docenił poszukiwanie przez Senat nowych obszarów własnej aktywności. Przykładowo wskazał na nowe możliwości Senatu płynące z ustawy o petycjach oraz na podejmowanie przez Senat  inicjatyw ustawodawczych inspirowanych negatywnymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącymi aktów ustawodawczych. Wykonywanie tej kompetencji przez Senat wpływa na poprawę jakości systemu prawnego w drodze redukcji liczby luk prawnych.

 

Od lewej: Prof. Andrzej Bisztyga – kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH, senator dr Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP, Rektor KWSNH dr Agnieszka Lipska – Sondecka, poseł dr Witold Pahl – członek Krajowej Rady Sądownictwa oraz mgr Eugeniusz Romanów.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+