Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Publiczna obrona pracy doktorskiej w GWSH

Drukuj

Dziekan Wydziału Zarządzania doc. dr Jacek Pyka i Komisja Doktorska informują o zbliżającej się publicznej obronie pracy doktorskiej, mgra Mirona Michniaka.

20 czerwca 2018 roku, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Mirona Michniaka. Rozprawa doktorska pod tytułem: „Przydatność Zrównoważonej Karty Wyników Kaplana - Nortona do planowania 
i wdrażania strategii rozwoju zasobów ludzkich oświaty na szczeblu gminy”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Adam Peszko. Recenzentami są: prof. dr hab. Jan Lichtarski oraz prof. dr hab. Adam Stabryła. 

Obrona rozpocznie się o godzinie 12.00 w auli VII budynku „A” GWSH przy ul. Harcerzy Września 3 w Katowicach. 

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece GWSH. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+