Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prof. Stanisława Kalus członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego

Drukuj

Jest nam miło poinformować, że pracownik Katedry Prawa i Administracji naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus już po raz drugi została mianowana przez konstytucyjny organ RP - Rzecznika Praw Dziecka, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego, ponownie obejmując funkcję zastępcy przewodniczącego tej Komisji.

Pani Profesor jest uznanym autorytetem z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, rzeczowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Jest także sędzią w stanie spoczynku Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Prof. Stanisława Kalus to autorka i współautorka wielu naukowych publikacji z ww. zakresu, współpracownik wydziałów prawa w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Federalnej Niemiec, Królestwie Hiszpanii oraz w Republice Południowej Afryki.

Pani Profesor składamy nasze gratulacje. 

 

Relacja z wręczenia nominacji na stronach Rzecznika Praw Dziecka - http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2574

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+