PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawnicy z GWSH uczestnikami konferencji w Sejmie

Drukuj

VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. Rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę strategii wobec Azji”, została zorganizowana w gmachu Sejmu RP w dniach 13-15 kwietnia 2015r.

Konferencja była doniosłym naukowo i prestiżowym wydarzeniem, w którym licznie i aktywnie wzięli udział pracownicy naukowi GWSH, głównie reprezentujący kierunek: Prawo. Inicjatorem konferencji i jej Kierownikiem Naukowym jest pracownik Katedry Prawa i Administracji naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Z kolei Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga wygłosił na sesji plenarnej referat pt. „Założenia islamskiej koncepcji praw jednostki” oraz przewodniczył sesji plenarnej dotyczącej efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka w kontekście porównawczym.

W ramach paneli referaty przedstawili kolejni pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH, a to: prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja GWSH dr Tomasz Moll: „Instytucjonalna gwarancja ochrony praw czlowieka na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego”, dr Katarzyna Płonka-Bielenin: „Zrzeszanie się w stowarzyszeniach jako wyraz praw i wolności człowieka i obywatela – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, dr Aleksandra Stopova-Kozioł: „Europejska Konwencja Praw Człowieka a budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej”, dr Bogusław Przywora: „Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie tworzenia prawa – stan obecny i postulaty zmian”. Referat pt. „Kierunki zmian w zarządzaniu w globalnej gospodarce” przedstawił również dr Stefan Dyrka z Katedry Marketingu i Zarządzania naszej Uczelni. Gościem konferencji był także senator RP prof. dr hab. Andrzej Misiołek z Katedry Pedagogiki GWSH.

Nasza 8-osobowa, naukowa reprezentacja stanowiła dobrze postrzeganą część grona ponad 240 uczestników konferencji.  Konferencja objęła 4 sesje plenarne oraz szesnaście paneli. Pozdrowienia do organizatorów i uczestników konferencji wystosował JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

 

Za stołem prezydialnym siedzą od lewej: Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Stanisław Biernat, prof. Jerzy Jaskiernia, Rektor UJK w Kielcach prof. Jacek Semaniak, prof. Andrzej Bisztyga, Wiceminister Spraw Zagranicznych Wojciech Węgrzyn oraz radca-minister przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych w Genewie Jerzy Baurski.

 

Przed obradami. Od lewej: prof. Jan Maciejewski, radca Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie Denis Yessentayev, prof. Andrzej Bisztyga, prof. Jerzy Jaskiernia, Rektor UJK prof. Jacek Semaniak.

 

W kuluarach sejmowej konferencji. Od lewej: dr Bogusław Przywora, dr Katarzyna Płonka-Bielenin, prof. Andrzej Bisztyga, dr Aleksandra Stopova-Kozioł, Prodziekan dr Tomasz Moll

 

Mgr Daniel Wojtczak i prof. Andrzej Bisztyga. W tle prowadząca obrady prof. Maria Kruk-Jarosz

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+