PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownicy GWSH uczestnikami konferencji w Sejmie

Drukuj

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Sejmie RP w Warszawie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne”

Była to kolejna konferencja poświęcona regionalnym systemom ochrony praw człowieka. Okazją do zorganizowania konferencji była 60. rocznica Traktatów Rzymskich, 25. rocznica Traktatu o Unii Europejskiej oraz 30. rocznica utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka.
 
Przesłania do uczestników konferencji skierowali m.in.: marszałek Sejmu – Marek Kuchciński; marszałek Senatu – Stanisław Karczewski; Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.
 
Przesłanie Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego odczytał senator Piotr Zientarski, natomiast przesłanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara odczytał prof. Andrzej Bisztyga.
 
Konferencja była prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy naukowi GWSH, głównie reprezentujący kierunek: Prawo. Inicjatorem konferencji i jej Kierownikiem Naukowym był pracownik Katedry Prawa i Administracji naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Z kolei Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga przewodniczył sesji plenarnej pt. „Ochrona praw człowieka w Australii i Oceanii na tle uniwersalnych tendencji ochrony praw człowieka” oraz wygłosił na sesji plenarnej referat pt. „System ochrony wolności i praw jednostki w Australii”.
 
W ramach zespołów dyskusyjnych referaty przedstawili kolejni pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH: dr Katarzyna Płonka-Bielenin, adw. Michał Pyrzowski: „Prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Interpretacja art. 10 KPA”, dr Daniel Wojtczak: „Rola Rady Europy w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i umacnianiu demokracji”, mgr Zofia Jachimowicz: „Odpowiedzialność odszkodowawcza organu władzy publicznej”. Uczestnikami konferencji byli także dr Bogusław Przywora i adw. Aleksander Jachimowicz.
 
Nasza naukowa reprezentacja stanowiła dobrze postrzeganą część grona ponad 250 uczestników konferencji. Konferencja objęła 3 sesje plenarne oraz 18 zespołów dyskusyjnych. Wygłoszono ponad 190 referatów, które zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.
 
Za stołem prezydialnym siedzą od lewej: prof. Stanisław Stadniczeńko, senator Piotr Zientarski, prorektor UJK w Kielcach prof. Barbara Zbroińska, prof. Jerzy Jaskiernia, pan Lino DeBono - prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP), prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prof. Andrzej Bisztyga.
 
I sesja plenarna pt. „Ochrona praw człowieka w Australii i Oceanii na tle uniwersalnych tendencji ochrony praw człowieka”, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Bisztygi. Od lewej: prof. Viktor Rudenko, prof. Longin Pastusiak, prof. Andrzej Bisztyga, prof. Genowefa Grabowska.
 
 Uroczyste powitanie uczestników konferencji w Sejmie. Od lewej: dr Daniel Wojtczak i prof. Jerzy Jaskiernia.
 
Dr Daniel Wojtczak i prof. Andrzej Bisztyga.
 
Podczas obrad w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia. Od lewej siedzą: adw. Aleksander Jachimowicz, mgr Zofia Jachimowicz, mgr Anna Chodorowska.
 
 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+