Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Europa House nowym partnerem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Drukuj

13 grudnia 2018 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją "Europa House".

Dokument dotyczy partnerskiej współpracy w zakresie promocji podnoszenia kompetencji zawodowych pracodawców oraz pracowników województwa śląskiego, a także mówi o nabywaniu przez studentów GWSH kompetencji pożądanych na europejskich rynkach pracy.
 
W ramach zawartej umowy odbywać się będą spotkania promujące konieczność podnoszenia i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności, integracja zawodowa i kulturowa zagranicznych studentów Uczelni, szkolenia oraz kursy, a także praktyki i staże.
 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+