Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Podsumowanie konferencji „Mediator – zawód czy pasja”

Drukuj

Dnia 17 października odbyła się konferencja pt. „Mediator – zawód czy pasja? Blaski i cienie pracy mediatora.”. Wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 60 osób, otworzył Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Konferencja rozpoczęta została o godz. 10:00. Rektor przywitał wszystkich Gości oraz przedstawił sześciu Prelegentów, którzy przygotowali wykłady na temat pracy mediatora oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ten zawód.
Pierwszy wykład należał do Pani Bożeny Szymik, która opowiedziała zgromadzonym o „Działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz mediacji”. Chwilę później przemawiał prof. Andrzej Torbus z Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przemówienie dotyczyło „Statusu prawnego i odpowiedzialności prawnej mediatora”.
Po krótkiej przerwie poświęconej na dyskusję głos zabrała Pani Aleksandra Skwara – mediator, psycholog oraz wykładowca akademicki w GWSH. W swoim wykładzie pt. „Rozwój Zawodowy mediatora” przedstawiła cechy oraz etykę przedmiotowego zawodu, a także kompetencje mediatora. Poświęciła również chwilę na ostrzeżenie przed wypaleniem zawodowym. Jeżeli skoncentrujemy się wyłącznie na atutach zawodowych, pomijając element pasji, bardzo łatwo szybko się wypalić. Praca traci wówczas sens – podkreślała w swoim wystąpieniu Pani mediator.
Kolejne dwa wykłady zaprezentowali dr Elżbieta Lisowska – wykładowca akademicki SWPS w Katowicach, która również mówiła nt. wypalenia zawodowego oraz Pan Tomasz Kawka – mediator, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych z przemówieniem pt. „Superwizja w pracy mediatora”.
Zwieńczeniem konferencji był wykład Pani Moniki Górskiej – mediator, psycholog oraz Prezes CKiM Dialog nt. „Udział NGO w promowaniu mediacji na przykładzie działań Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog”.

 


Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+