Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pielęgniarstwo na Wydziale Medycznym GWSH

Drukuj

13 września 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję o przeniesieniu kierunku studiów Pielęgniarstwo z Zamiejscowego Wydziału Nauk o Zdrowiu GWSH w Tychach do siedziby głównej Uczelni w Katowicach na jej Wydział Medyczny.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa z powodzeniem prowadzi studia na kierunku Pielęgniarstwo od października 2016 roku w następstwie połączenia dwóch najstarszych śląskich uczelni niepublicznych – Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.

Jest to trzeci, obok Fizjoterapii oraz Kosmetologii, kierunek studiów na dynamicznie rozwijającym się Wydziale Medycznym GWSH, na którym obok nowego kierunku, już wkrótce pojawi się przygotowywane od wielu miesięcy Centrum Symulacji Medycznej.

Dzięki tym innowacyjnym zmianom oraz inwestycjom Uczelnia ma szansę stać się ważnym w regionie ośrodkiem akademickim kształcącym na kierunkach medycznych.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+