PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja Forum Młodej Polonii „Jesteśmy przyszłością” w Wiedniu

Drukuj

W drugiej połowie października odbyła się konferencja Forum Młodej Polonii w Wiedniu pt. „Jesteśmy przyszłością: SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA - DYPLOMACJA”, której głównym celem była integracja środowiska Polonii w Austrii oraz krajach ościennych.

Wydarzenie miało miejsce w Instytucie Polski w Wiedniu w dniach 20 – 21 października 2017 roku. Idea zorganizowania konferencji zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków w Austrii, gdzie coraz częściej dostrzegalne jest zainteresowanie realizacją wspólnych projektów służących promocji austriackiej Polonii i Polski. W tegorocznej edycji wzięli udział młodzi Polacy z Austrii oraz Republik: Czeskiej, Słowackiej i Węgierskiej. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.: Pani ambasador RP w Wiedniu Jolanta Róża Kozłowska, Pani posłanka na Sejm RP Joanna Fabisiak i Pan senator RP Artur Warzocha.

Koncepcja nawiązuje do pierwszego tego typu przedsięwzięcia, które miało miejsce w dniach 26-27 czerwca 2015 roku. Okazało się wówczas, że zainteresowanie wydarzeniem zarówno ze strony starszego, jak i młodszego pokolenia Polonusów przerosło oczekiwania organizatorów.

Pierwszy dzień Konferencji poświęcony był sesji inauguracyjnej. Uroczystość poprowadzili prof. nadz. dr. hab. Krzysztof Szaflarski, Rektor GWSH oraz Pani mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć, Prezes „Forum Polonii”. Po przywitaniu Uczestników oraz Gości przyszedł czas na wystąpienie przedstawiciela Ambasady RP w Wiedniu. Chwilę później Pani mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć wygłosiła swój referat wprowadzający pt. „Promocja kulturalna jako wzbogacenie wiedzy o Polsce oraz jej wpływ na percepcję państwa polskiego za granicą”, a następnie głos zabrał Pan dr Bogdan Wrzochalski (Instytut Polski w Wiedniu) z przemówieniem pt. „Dyplomata  i służba dyplomatyczno-konsularna wobec wyzwań historycznych i współczesnych”.

Drugiego dnia miały miejsce trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich prowadził prof. Radosław Zenderowski, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Tematem rozmowy była „Dyplomacja obywatelska Polaków w Austrii a interesy i wizerunek państwa polskiego. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej”. Pozostałe dwa panele dyskusyjne odbyły się pod następującymi tematami:

  • Partycypacja Polaków w Życiu społeczno-kulturalnym, politycznym i gospodarczym w Austrii. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej.
  • Aktywność polityczna i społeczno-kulturalna Polonii austriackiej: deficyty, wyzwania i perspektywy rozwoju. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Głównym organizatorem konferencji Forum był Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „FORUM POLONII”. Partnerem przedsięwzięcia była Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.  Patronatem objął wydarzenie Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+