PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja Forum Młodej Polonii „Jesteśmy przyszłością” w Wiedniu

Drukuj

W drugiej połowie października odbyła się konferencja Forum Młodej Polonii w Wiedniu pt. „Jesteśmy przyszłością: SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA - DYPLOMACJA”, której głównym celem była integracja środowiska Polonii w Austrii oraz krajach ościennych.

Wydarzenie miało miejsce w Instytucie Polski w Wiedniu w dniach 20 – 21 października 2017 roku. Idea zorganizowania konferencji zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków w Austrii, gdzie coraz częściej dostrzegalne jest zainteresowanie realizacją wspólnych projektów służących promocji austriackiej Polonii i Polski. W tegorocznej edycji wzięli udział młodzi Polacy z Austrii oraz Republik: Czeskiej, Słowackiej i Węgierskiej. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.: Pani ambasador RP w Wiedniu Jolanta Róża Kozłowska, Pani posłanka na Sejm RP Joanna Fabisiak i Pan senator RP Artur Warzocha.

Koncepcja nawiązuje do pierwszego tego typu przedsięwzięcia, które miało miejsce w dniach 26-27 czerwca 2015 roku. Okazało się wówczas, że zainteresowanie wydarzeniem zarówno ze strony starszego, jak i młodszego pokolenia Polonusów przerosło oczekiwania organizatorów.

Pierwszy dzień Konferencji poświęcony był sesji inauguracyjnej. Uroczystość poprowadzili prof. nadz. dr. hab. Krzysztof Szaflarski, Rektor GWSH oraz Pani mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć, Prezes „Forum Polonii”. Po przywitaniu Uczestników oraz Gości przyszedł czas na wystąpienie przedstawiciela Ambasady RP w Wiedniu. Chwilę później Pani mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć wygłosiła swój referat wprowadzający pt. „Promocja kulturalna jako wzbogacenie wiedzy o Polsce oraz jej wpływ na percepcję państwa polskiego za granicą”, a następnie głos zabrał Pan dr Bogdan Wrzochalski (Instytut Polski w Wiedniu) z przemówieniem pt. „Dyplomata  i służba dyplomatyczno-konsularna wobec wyzwań historycznych i współczesnych”.

Drugiego dnia miały miejsce trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich prowadził prof. Radosław Zenderowski, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Tematem rozmowy była „Dyplomacja obywatelska Polaków w Austrii a interesy i wizerunek państwa polskiego. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej”. Pozostałe dwa panele dyskusyjne odbyły się pod następującymi tematami:

  • Partycypacja Polaków w Życiu społeczno-kulturalnym, politycznym i gospodarczym w Austrii. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej.
  • Aktywność polityczna i społeczno-kulturalna Polonii austriackiej: deficyty, wyzwania i perspektywy rozwoju. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Głównym organizatorem konferencji Forum był Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „FORUM POLONII”. Partnerem przedsięwzięcia była Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.  Patronatem objął wydarzenie Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+