Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Komunikat Rektora GWSH

Drukuj

Komunikat w sprawie zmiany sposobu organizacji kształcenia z dniem 24 października 2020 r.

W związku z wystąpieniem Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 23 października br. oraz ogłoszenia z dniem 24 października br. całego kraju czerwoną strefą informujemy, że wszystkie zajęcia, od 24 października br. aż do odwołania, będą prowadzone zdalnie, za pomocą aplikacji Teams.

Zajęcia praktyczne, które ze względu na swoją specyfikę muszą być prowadzone stacjonarnie, aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mogą być realizowane stacjonarnie. W razie zmiany ww. przepisów, może to ulec zmianie. W takim przypadku zajęcia te zostaną zrealizowane w innym terminie.

Bardzo prosimy o sprawdzanie swoich planów zajęć w EHMS oraz w Wirtualnej Uczelni.

O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco, na stronie internetowej Uczelni.

Rektor GWSH

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+