PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Drukuj

9 października 2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powitała nowy rok akademicki. Uroczystość otworzył i poprowadził J.M. Rektor GWSH prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Tegoroczna inauguracja nowego roku akademickiego była dla Uczelni wyjątkowa. GWSH rozpoczęła właśnie 25 rok działalności edukacyjnej. Pierwotnie, od 1991 roku jako Górnośląski College Ekonomiczny, natomiast od 1994 za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

Tradycyjnie, w reprezentacyjnej Auli ,,C’’ Uczelni przy ul. Kostki Napierskiego w Katowicach, spotkali się studenci polscy i zagraniczni pierwszego roku oraz doktoranci, Władze i Senat Uczelni, a także zaproszeni goście i przyjaciele GWSH, wśród których znaleźli się:

 • jako gość honorowy, prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, dr h.c. – Przewodniczący Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Prezes Fundacji Rektorów Polskich

Parlamentarzyści:

 • Pan Andrzej Misiołek - Senator RP
 • Pan Leszek Piechota - Senator RP

Przedstawiciele władz miejskich i instytucji publicznych:

 • Pan Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice
 • Pan Mieczysław Koczkowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych 
 • Pani Magdalena Sobas - Reprezentant Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich 

Przedstawiciele środowisk akademickich i edukacyjnych:

 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Barcik – Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej 
 • Dr Mariusz Lekston – Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 
 • Doc. dr Jerzy Siemianowicz - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Tychach 
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Brzóska - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 
 • Dr Paulina Głowacka – Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
 • Mgr Małgorzata Sikorska – Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 
 • Pan Jacek Kwiatkowski - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
 • Pani Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach

Przedstawiciele środowiska duszpasterskiego:

 • Wielebny ksiądz Damian Copek – Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach
 • Wielebny ksiądz Zdzisław Brzezinka - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach

Przedstawiciele służb mundurowych:

 • Starszy brygadier Dariusz Jaromin – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Katowicach Piotrowicach 
 • Pan Wojciech Sobol - Aspirant sztabowy Wydziału Prewencji w Katowicach 
 • Młodszy Inspektor Mirosław Grobelczyk - Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach 

Przedstawiciele środowiska gospodarczego:

 • Pan Andrzej Konieczny – Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA Oddział w Katowicach 
 • Pan Bogdan Kukuła – Prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach 
 • Pani Gabriela Król – Prezes Żorskiej Izby Gospodarczej w Żorach 
 • Pan Tomasz Zjawiony- Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 
 • Pan dr Tadeusz Sierny – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Śląsk 
 • Pan Franciszek Szweda – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w Biurze Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. w Chorzowie 
 • Pan Romuald Gacka - Dyrektor ds. Rozwoju Premium Technology w Warszawie 
 • Pani Ewa Szuba - Menedżer Wydziału Doradców Klienta Korporacyjnego Banku Śląskiego w Katowicach 
 • Pani Magdalena Chomacka - Prezes Zarządu Economicus U.H.P. Sp. z o.o. - założyciela GWSH 

 

Oprócz przemówienia inauguracyjnego Rektora GWSH J.M. Prof. Krzysztofa Szaflarskiego, w którym zaprezentował osiągnięcia Uczelni w minionym roku akademickim 2014/2015 oraz jej plany dotyczące nowego roku akademickiego 2015/2016, głos zabrali: Prorektor GWSH Prof. Andrzej Bisztyga, Dziekan Dr Wacław Petryński oraz Przewodnicząca Rady Studentów GWSH Natalia Blacheta. 

Ważnym akcentem uroczystości inauguracyjnej było wręczenie dyplomów doktorantom, którzy obronili prace doktorskie w minionym Roku Akademickim. Dyplomy otrzymali - dr Małgorzata Rossa, dr Konrad Łaskawiec oraz dr Tomasz Kowalczyk.

Podczas uroczystości Immatrykulacji ślubowanie złożyli reprezentanci studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia oraz przedstawiciele studentów zagranicznych, którzy w tym roku licznie podjęli studia w GWSH.

Wykład Inauguracyjny zatytułowany „Czy i jak funkcjonuje dialog społeczny w systemie szkolnictwa wyższego?” wygłosił Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezes Fundacji Rektorów Polskich Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, dr h.c.

 

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w GWSH 2015/2016 przesłali:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Lena Kolarska-Bobińska 
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
 • J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – prof. dr. hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński 
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Chochół 
 • J.M. Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach – prof. dr hab. Tomasz Miczka 
 • J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – prof. dr hab. Antoni Cygan 
 • J.M. Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynalski 
 • J.M. Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Ochroną Pracy w Katowicach - dr Elżbieta Krawczyk-Neifar 
 • Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik 
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Andrzej Misiołek 
 • Poseł na Sejm RP – dr Jerzy Ziętek 
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach – ppłk mgr inż. Piotr Rancia 
 • Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – nadisnp. Jarosław Szymczyk
 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. Jarosław Kaleta
 • Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tadeusz Donocik 
 • Prezes Zarządu Szpitala Murcki Katowice – mgr inż. Krzysztof Zaczek 
 • Prezes Megrez Sp. z o.o. Szpital Wojewódzki w Tychach – Mariola Szulc 
 • Dyrektor Instytutu Gość Media w Katowicach – ks. Marek Gancarczyk

Dziękujemy serdecznie.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+