Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Gaudeamus Igitur

Drukuj

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza 6 października na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017. Zapraszamy serdecznie całą Społeczność Akademicką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach w związku z procesem łączenia obydwu Uczelni.

 

 

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie Uroczystości i powitanie Gości
  • Wystąpienia okolicznościowe  JM Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego - Prof. Krzysztofa Szaflarskiego oraz JM Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka - dr Jadwigi Gierczyckiej
  • Immatrykulacja Studentów pierwszego roku
  • Uroczyste wręczenie Dyplomów Doktorskich
  • Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień Pracownikom i Studentom Uczelni
  • Wykład inauguracyjny Prof. zw. dr hab. Bogdana Nogalskiego, dr h.c. - Przewodniczącego Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Temat wykładu: „Stan polskich nauk o zarządzaniu. Wyzwania i wnioski na przyszłość.”

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 października (czwartek) 2016 roku, o godzinie 12.00 w auli „C500” w budynku „C” Uczelni, przy ul. A. Kostki-Napierskiego w Katowicach.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 32 35 70 539 lub e-mail: rektor@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+