Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w GWSH z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza 10 października na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015. Zapraszamy serdecznie całą Społeczność Akademicką Uczelni, a przede wszystkim Studentów Pierwszego Roku.

Uroczystość odbędzie się w dniu 10 października (piątek) 2014 roku, o godzinie 12.00 w auli „C500” w budynku „C” Uczelni, przy ul. K. Napierskiego w Katowicach.

 

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
  • Przemówienie inauguracyjne J. M. Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, prof. Krzysztofa Szaflarskiego
  • Immatrykulacja studentów pierwszego roku
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień

Wykład inauguracyjny wygłosi Komisarz elekt Komisji Europejskiej,
była Wiceprezes Rady Ministrów - Elżbieta Bieńkowska

Temat wykładu: „Innowacyjna gospodarka, społeczeństwo i nauka
– perspektywy rozwoju do 2020 roku.”

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+