PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im W. Korfantego w Katowicach

Drukuj

10 października 2014 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powitała uroczystą inauguracją nowy rok akademicki. Uroczystość otworzył i poprowadził JM. Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Tradycyjnie, w reprezentacyjnej Auli ,,C’’ Uczelni przy ul. Kostki Napierskiego w Katowicach spotkali się studenci krajowi i zagraniczni pierwszego roku oraz doktoranci, Władze i Senat Uczelni, a także zaproszeni goście i przyjaciele GWSH, wśród których znaleźli się: jako gość honorowy Komisarz-elekt Komisji Europejskie ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorstw, była Wiceprezes Rady Ministrów - Elżbieta Bieńkowska, Senatorowie RP – Andrzej Misiołek oraz Leszek Piechota, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Kazimierz Karolczak, Wiceprezydent Miasta Katowice - Krystyna Siejna, Wiceprezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa, Wiceprezydent Miasta Zabrze – Jan Pawluch. Rektorzy, Prorektorzy i Dziekani zagranicznych i polskich Uczelni – Prof. Frantisek Koliba, Prof. Roza Niyazbekova, Prof. Ryszard Barcik, Prof. Zbigniew Waśkiewicz, Prof. Maria Zrałek, Dr Jadwiga Gierczycka, Dr Elżbieta Krawczyk-Neifar, Dr inż. Piotr Pikiewicz oraz Dr Anna Hełka. Liczni przedstawiciele kół gospodarczych, w tym m.in.: Prezes i Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki w Warszawie – Paweł Niewiadomski i Grzegorz Chmielewski, Prezes Śląskiej Izby Turystycznej – Krystyna Papiernik, Prezes Żorskiej Izby Gospodarczej – Gabriela Król, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Gospodarczej – Andrzej Zabiegliński, Wiceprzewodniczący Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Krzysztof Wilgus, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inteligentnej Metropolii Śląskiej Smarter SilesiaRomuald Gacka oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu – Dr Klaudia Rogowska.
 
Oprócz przemówienia inauguracyjnego Rektora GWSH JM. Prof. Krzysztofa Szaflarskiego, w którym zaprezentował osiągnięcia Uczelni w minionym roku akademickim 2014/2014 oraz jej plany strategiczne dotyczące nowego roku akademickiego 2014/2015, głos zabrali: Prorektor GWSH Prof. Andrzej Bisztyga, Dzieka Dr Wacław Petryński, Przewodnicząca Rady Studentów GWSH Natalia Blacheta, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Prof. Frantisek Koliba oraz Kierownik Katedry Ekonomii Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu w Szymkencie, Prof. Roza Niyazbekova.
 
Podczas uroczystości Immatrykulacji ślubowanie złożyli reprezentanci studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, a także reprezentanci słuchaczy pierwszego roku seminarium doktorskiego oraz przedstawiciele studentów zagranicznych z Kazachstanu, Turcji i Hiszpanii, którzy w tym roku podjęli studia w GWSH .
 
Niezwykle ciekawy i inspirujący wykład inauguracyjny pt. „Innowacyjna gospodarka, społeczeństwo i nauka – perspektywy rozwoju do 2020 roku” wygłosiła Komisarz-elekt Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska. Podczas swojego wystąpienia poruszyła kwestie związane z przyszłością finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, a także podkreśliła konieczności zintensyfikowania współpracy polskiej nauki z narodową gospodarką celem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności tej ostatniej. 
 
 
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za uczestnictwo w tej ważnej dla naszej Uczelni uroczystości, a wszystkim pracownikom Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, jej studentom, w tym szczególnie studentom i doktorantom pierwszego roku - życzymy samych sukcesów w nowym roku akademickim 2014/2015.
 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+