Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Doskonalimy się dla naszych studentów

Drukuj

GWSH poszerza swoją ofertę. W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na studia prowadzone w języku angielskim, dofinansowane za środków unijnych.

Nowy rok akademicki przyniesie nowości w ofercie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Jedna z nich będzie specjalność na Kierunku Zarządzanie "International Business and Tourism" IBT. Będą to studia stacjonarne I stopnia, z językiem wykładowym -- angielskim. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta jest skierowana do studentów z Polski i z zagranicy, którzy wybiorą studia stacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie w GWSH. Studia przygotowane są dla 24-osobowej grupy, a połowa miejsc jest zarezerwowana dla obcokrajowców.

W staraniach o fundusze unijne okazaliśmy się najlepsi. Wniosek GWSH zajął pierwsze miejsce spośród stu przesłanych przez inne uczelnie w kraju. Dzięki dofinansowaniu podniesiemy również jakość usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier. Działalność biura ma w jeszcze większym stopniu ułatwić studentom, absolwentom, osobom poszukującym lub zmieniającym pracę zaplanowanie czy przeorganizowanie ścieżki kariery. 

Ważnym elementem będą także zmiany w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Uczelni dla studentów i pracowników. Ponadto Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pozwoli na dodatkowe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych Uczelni.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+