PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pierwsze spotkanie Klubu Dyskusyjnego GWSH

Drukuj

Wystartował Klub Dyskusyjny GWSH. Temat pierwszego spotkania, dotyczący zjawiska mobbingu, wywołał ożywioną dyskusję.

Pierwsza dyskusja w ramach klubu odbyła się 15 grudnia w systemie online. Uczestniczyli w niej studenci kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Prawa. Spotkanie prowadziły: dr Anna Staszewska oraz dr Katarzyna Płonka-Bielenin. Temat brzmiał: „Mobbing powinien być rozwiązany przede wszystkim środkami pracowniczymi”.

Po zakończeniu spotkania studenci sformułowali opinię:

„W dobie pandemii mobbing stał się zjawiskiem powszechniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Spowodowane to jest trudną sytuacją emocjonalną wynikającą z izolacji od rodziny, znajomych czy aktywności, które pozwalają nam oderwać się od naszych problemów jak wizyta w kinie, teatrze czy restauracji.
Mobbing to problem złożony zarówno w sferze społecznej, jak i prawnej, co powoduje, że trudno z nim walczyć. Wymaga prawnego potwierdzenia w postaci zeznań świadków, nagrań lub innych dowodów, które pozwolą stwierdzić, że dana osoba była ofiarą mobbingu. Wiele osób nie chce zeznawania na niekorzyść pracodawcy, bojąc się, że zostaną zwolnieni lub sami staną się osobą mobbingowaną.
Natomiast z punktu widzenia społecznego, trudno określić, kiedy dany pracownik jest mobbingowany, a kiedy jest to stres oraz czynniki wynikające z charakteru danej pracy. Wspomniane kwestię sprawiają, że trudno jednoznacznie określić, czy mobbing powinno się rozwiązywać środkami pracowniczymi. Każda sytuacja jest inna i należy rozpatrywać ją osobno, uwzględniając wszystkie jej cechy charakterystyczne. Pracownicy powinni we własnym sumieniu zdecydować, czy chcą rozwiązywać sprawę mobbingu we wnętrzu przedsiębiorstwa czy w sali sądowej.
Trzeba mieć świadomość, że oprócz możliwości z zakresu prawa pracy, można również dochodzić swoich praw w drodze postępowania cywilnego, poprzez domaganie się zadośćuczynienia bądź odszkodowania od "mobbera", lub postępowania karnego, które daje możliwości pozwania pracodawcy za znęcanie się z artykułu 207 kk oraz złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika z artykułu 218 kk.
Zjawisko mobbingu, o którym dyskutowaliśmy na debacie, dotyczy każdego z nas. Przybiera ono różne formy i nie każdy z pracowników może być świadom, jakie prawa posiada w jego zakresie, jeśli spotka się z taką sytuacją. Dzięki takiemu wydarzeniu mogliśmy zagłębić się w temat poprzez poznanie definicji tego zjawiska, praw pracownika, sposobów przeciwdziałania mobbingowi - zarówno ze strony prawnej, jak i społecznej. Istotne było również zapoznanie się ze zdaniem innych studentów, jakie stanowisko podtrzymują w tej sprawie.
Podczas spotkania mieliśmy okazję zapoznać się ze sposobami przeciwdziałania temu zjawisku przez pracodawcę jak i współpracowników. Dzięki tego typu dyskusjom jesteśmy w stanie działać bardziej świadomie.
Debata była bardzo ważna. Podjęty temat chociażby w małym stopniu pomoże młodym ludziom, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, by byli świadomi swoich praw i nie bali się mówić o zjawisku, jakim jest w szerokim znaczeniu mobbing”.

Klub Dyskusyjny GWSH dedykowany jest studentom wszystkich kierunków. Tematy spotkań ustalają opiekunowie Kół Naukowych GWSH.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+