Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

1 miejsce w woj. śląskim, 9 miejsce w Polsce

Drukuj

Nasza Uczelnia w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika „Perspektywy” awansowała znacząco z 12 na 9 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Tym samym GWSH sklasyfikowana została jako najlepsza uczelnia niepubliczna w całym województwie śląskim.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż w kategorii oceny prestiżu uczelni, na którą składa się ocena pracodawców oraz środowiska akademickiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa znalazła się w ścisłej czołówce rankingu. 

„Uczelnie wyższe stoją przed koniecznością podnoszenia jakości kształcenia i jednocześnie dostosowania programów do potrzeb i oczekiwań firm, stawiających coraz bardziej wyśrubowane wymagania swoim przyszłym i obecnym pracownikom. Rozumiemy rynek, dlatego naszym atutem jest elastyczne przygotowywanie studentów do pełnienia różnych ról w różnych organizacjach i branżach - mamy stały kontakt z przedsiębiorcami, a współpraca dobrze rokuje na przyszłość. Otwieramy się też na zagranicę, prowadząc dwa Wydziały Zagraniczne w Wiedniu i Ostrawie. Uczelnia, tak jak jej studenci, musi uczyć się i zbierać doświadczenia” – podsumował nagrodę i pracę GWSH jej Rektor, prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Tegoroczne nagrody wręczali m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Teresa Czerwińska, były Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber oraz Redaktor Naczelny „Perspektywy” dr Bianka Siwińska.

Śląskie uczelnie, obok warszawskich, były najliczniej reprezentowaną i nagradzaną grupą w prestiżowym Rankingu „Perspektyw”. Wypadły one wyjątkowo dobrze. Większość awansowała lub utrzymała się na podobnej pozycji, jak rok temu. Na tym nie koniec sukcesów. Uniwersytet Śląski i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, jako uczelnie, które zanotowały szczególny postęp, zostały wyróżnione specjalną nagrodą „Awans 2016”. Ich Rektorzy, podczas uroczystej gali wręczania dyplomów, nazwali je „tygrysem i tygryskiem ze Śląska na rynku edukacyjnym w Polsce“.

 

 

Pełna lista rankingowa do pobrania ze stron internetowych magazynu „Perspektywy”.

 

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+