PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Metropolia GZM ogłasza konkurs na prace dyplomowe – licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie

Drukuj

Konkurs dla studentów uczelni z obszaru GZM. W pierwszej edycji konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione od roku akademickiego 2018/2019.

Komisja konkursowa wyłoni 6 najlepszych prac, za które przyzna nagrody Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe to część szerszego programu pod nazwą „Metropolia Nauki”. Celem jest tworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla rozwoju instytucjonalnego, społecznego i gospodarczego obszaru GZM, promowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz promocja osiągnięć naukowych metropolitalnych ośrodków akademickich. Konkurs ma również stanowić wkład Metropolii w promowanie osiągnięć naukowych uczelni działających na jej obszarze.

Tematy zgłaszanych prac będą mogły dotyczyć dowolnych aspektów związanych z rozwojem miast. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tym pracom, które będą poruszać zagadnienia dotyczące obszarów i projektów, którymi zajmuje się Metropolia, np. analiza czynników zachęcających i zniechęcających do wyboru transportu publicznego na przykładzie obszaru metropolitalnego GZM, otwarte dane jako element smart city w cyfrowej administracji publicznej na przykładzie metropolitalnego projektu GZM Data Store, czy retencja wody jako antidotum na jej brak – dobre praktyki z obszaru GZM oraz perspektywy rozwoju.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy. Wartość nagród finansowych wynosi kolejno: w kategorii prac licencjackich – 4 tys. zł (czyli 2 tys. zł dla każdej pracy); prac inżynierskich – 4 tys. zł (2 tys. zł dla każdej pracy); prac magisterskich – 7 tys. zł (3,5 tys. zł dla każdej pracy).

Do pierwszej edycji konkursu Metropolia zaprasza autorów prac dyplomowych, które powstawały od roku akademickiego 2018/2019, czyli zbiegły się w czasie z rozpoczęciem działalności przez GZM. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada br. W następnych latach – będą mogły być zgłaszane prace obronione w minionym roku.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe to kolejne działanie ukierunkowane na promocję potencjału edukacyjnego i naukowego GZM. Pierwszym rozpoczętym przez Metropolię projektem na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej metropolitalnych uczelni, był powołany dwa lata temu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Dzięki niemu uczelnie mają szanse zapraszać mentorów, światowej klasy naukowców z uczelni zajmujących najwyższe miejsca w prestiżowych rankingach, by poprowadzili zajęcia dla naszych studentów i pracowników naukowych. Do tej pory dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł otrzymało 18 projektów. Pięć z nich zostało zakończonych, a w przeprowadzonych wykładach udział wzięło ponad tysiąc osób. W budżecie funduszu uczelnie mają do dyspozycji jeszcze ok. 7 mln zł.

Poniżej regulamin konkursu oraz potrzebne do zgłoszenia załączniki.

Regulamin Konkursu

Załącznik do regulaminu

Załącznik 2

Załącznik 3

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+