PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie inauguracyjne Rady Biznesu GWSH

Drukuj

4 października br. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (budynek A, ul. Harcerzy Września 3) odbyła się Rada Biznesu.

Podczas wydarzenia miało miejsce wystąpienie JM Rektora GWSH dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH. Wykład inauguracyjny, pt. „Nowoczesne przedsiębiorstwa nie funkcjonują pełnowartościowo bez właściwej korelacji nauki z praktyką gospodarczą. Wyznaczenie horyzontu uczestnictwa polskich uczelni w życiu gospodarczym” wygłosił Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach Sz. P. Zbigniew Gieleciak.

Główne założenia Rady Biznesu przedstawił Pełnomocnik Rektora ds. korelacji nauki z praktyką gospodarczą dr Tomasza Lis, prof. GWSH.

Wręczono także nominacje dla członków Rady Biznesu GWSH oraz zaprezentowano obszary działalności GWSH oraz omówiono pola współpracy nauki z przedsiębiorstwami.

Nie obyło się bez wspólnej wymiany poglądów i dyskusji na wspomniane tematy.

Pola współpracy nauki z praktyką gospodarczą warte wymienienia to, m.in.:

  • programy rozwojowe, szkolenia dla firm oraz dedykowane studia podyplomowe,

  • konferencje naukowe i branżowe,

  • partnerstwo merytoryczne w ramach programów studiów,

  • promocja marki pracodawcy wśród studentów,

  • job-placement (wstępna selekcja i rekomendacja kandydatów do pracy w firmach partnerskich),

  • możliwość objęcia patronatem biznesowym kierunku czy specjalności i wiele innych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+