PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja energetyczna o współczesnych trendach oraz wyzwaniach tego sektora

Drukuj

To była spora dawka wiedzy, ale i burza mózgów. Dwudniowa konferencja naukowa poświęcona sektorowi energetycznemu odbyła się w 19 -20 maja 2022 r. w Gdańsku i zgromadziła wielu ekspertów, przedstawicieli zarządów koncernów energetycznych, naukowców dla tej branży. Naszą Uczelnię reprezentował dr Tomasz Lis, prof. GWSH.

Tematem konferencji "Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku" były współczesne wyzwania prawa energetycznego w polskim systemie prawnym, potencjał rozwoju branży energetycznej oraz aktualne trendy w sektorze energetyki, jak fotowoltaika, magazyny energii czy technologia blockchain.

Wydarzenie zorganizowane przez Instytut de Republica zgromadziło wielu ekspertów tego ważnego sektora gospodarki. Asumptem do jego organizacji była przypadająca w tym roku setna rocznica uchwalenia pierwszych przepisów regulacyjnych. 

Udział w spotkaniu wzięli między innymi: Wice Minister Klimatu i Środowiska, dyrektor Wspólnoty Energetycznej, przedstawiciele ENEA S.A., Urzędu Regulacji Energetyki, Grupy LOTOS S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Veolia Energy Contracting Poland Sp.z  o.o., GAS TRADING POLAND S.A.

Komentuje dr Tomasz Lis, prof. GWSH:
Mamy rok 2022, stoimy u progu zmian strukturalnych w energetyce. Sytuacja geopolityczna zmusiła Państwa rozwijające się do zmian w ocenie sytuacji. Zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jej koszty stale rosną. Warto przyjrzeć się alternatywnym metodom pozyskiwania energii, które nie tylko będą tańsze, ale przyjazne dla środowiska.
Należy zmienić system analizy z koncepcji konsumenta biernego na system konsumenta aktywnego energetycznie. Słowem produkcja energii zależeć będzie od Nas wszystkich, osób fizycznych, szpitali, samorządów, wspólnot, firm. Energia alternatywna uzyskiwana jest ze źródeł odnawialnych, które mają zdolność do samoregulacji. Alternatywne źródła energii łączą ze sobą aspekt ekonomiczny oraz ekologiczny – pozwalają nam na dużą oszczędność domowego budżetu, a także przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo dzięki alternatywnym źródłom energii możemy całkowicie usamodzielnić się i nie być zależnymi od zewnętrznego dostawcy. W tym procesie uczestniczy i będzie uczestniczyć Nasza Akademicka Społeczność.

Wśród alternatywnych źródeł energii są:

• Energia wodna, którą możemy wytwarzać za pomocą 2 sposobów: jako energię płynącej wody, którą możemy wykorzystać do napędu różnego rodzaju młynów, małych elektrowni wodnych itp. oraz wykorzystując siłę parcia wody.
• Energia słoneczna mającą bardzo szerokie zastosowanie.
• Energia geotermalna uzyskiwana z wód podziemnych lub gejzerów, które powstają podczas erupcji pary wodnej lub gorącej wody z wnętrza ziemi.
• Energia wiatrowa jedna z najpopularniejszych alternatywnych źródeł energii.
• Energia biomasy, która jest najstarszym alternatywnym źródłem energii..
A zatem do wykorzystania pozostają:
• panele słoneczne,
• panele fotowoltaiczne,
• turbiny wiatrowe,
• pompy ciepła,
• elektrownie wodne,
• biogazownie,
• oraz biomasa.

O tych problemach dyskutujemy na konferencjach i panelach organizowanych w środowisku eksperckim. Sprawa energetyki ma bowiem pierwszorzędne znaczenie dla naszej gospodarki.

fot. Instytut De Republica/Wojciech Piskorski

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+