PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Administratywiści z GWSH uczestnikami konferencji o samorządzie terytorialnym

Drukuj

W dniach 13-14 marca 2014r., dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Tomasz Moll reprezentowali GWSH na ogólnokrajowej konferencji naukowej pt. „Jawność działania samorządu terytorialnego”.

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin

 

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin wygłosiła referat pt. „Realizacja zasady jawności w procesie podejmowania uchwał przez organy samorządu terytorialnego”.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego. Patronat honorowy sprawowała Prezydent Miasta Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+