Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Administratywiści z GWSH uczestnikami konferencji o samorządzie terytorialnym

Drukuj

W dniach 13-14 marca 2014r., dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Tomasz Moll reprezentowali GWSH na ogólnokrajowej konferencji naukowej pt. „Jawność działania samorządu terytorialnego”.

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin

 

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin wygłosiła referat pt. „Realizacja zasady jawności w procesie podejmowania uchwał przez organy samorządu terytorialnego”.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego. Patronat honorowy sprawowała Prezydent Miasta Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+