Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH

Drukuj

W czwartek, 15 listopada, zapraszamy do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedry Psychologii GWSH: ROLA SPOTKANIA W PRACY. BLASKI I CIENIE.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w
VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedry Psychologii GWSH:
ROLA SPOTKANIA W PRACY. BLASKI I CIENIE
15.11.2018 r.
GWSH, Katowice

Początek konferencji o godzinie 10.00 (rejestracja uczestników od godziny 9.00)
http://lp.gwsh.pl/psychologiawbiznesie

 

Celem konferencji jest ukazanie pozytywnych i negatywnych stron szeroko rozumianego spotkania w kontekście pracy. 

Uczestnikami spotkania mogą być nie tylko indywidualne jednostki, ale również organizacje i instytucje. Jednym z największych wyzwań jest obecnie tworzenie organizacyjnych ram dla spotkania środowiska akademickiego ze środowiskiem biznesowym. Od jakości tego spotkania zależy zarówno rozwój szkolnictwa wyższego i nauki, jak i dynamika aktywności na polu gospodarki.

 

Kontakt: dr Anita Gałuszka anita.galuszka@gwsh.pl

Zapraszamy, 
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+