Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nominacja Prodziekana ds. nauki i Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja dr. Grzegorza Jankowskiego na Członka Śląskiej Rady Turystyki.

Drukuj

15 września w Sali Sejmu Śląskiego wybrano prezydium i członków Śląskiej Rady Turystyki.

Było to pierwsze posiedzenie, na którym zaplanowana została aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego, który ma być odpowiedzią na kryzys związany z Covid-19. W tym roku przeprowadzona zostanie szeroka analiza rynku turystycznego regionu, aby w ten sposób sprawdzić kondycję branży turystycznej. 

Śląska Rada Turystyki, powołana z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego Prodziekan ds. nauki i Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach dr. Grzegorza Jankowskiego na Członka Śląskiej Rady Turystyki. Gratulujemy!

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+