PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

IV Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych

Drukuj

Po raz czwarty studenci kół naukowych działających w GWSH zapraszają na seminarium naukowe, które tym razem dotyczyć będzie problemów miejskich takich jak: transport, smog, czy utrzymanie czystości w miastach.

Problemy miejskie - czyli życie w miejskiej dżungli

Życie w mieście niesie ze sobą dużo korzyści, ale również wiele problemów: zapewnienie mieszkań, transport, ogrzewanie mieszkań, zapewnienie mieszkańcom wody, oczyszczanie ścieków, pozbycie się odpadów, smog czy też poważne problemy zdrowotne oraz społeczne np. przestępczość. Człowiek żyjący w miejskiej dżungli stanął w obliczu wielu zagrożeńi problemów, które do niedawna były niedostrzegane, a którym trudno mu sprostać. Problemy współczesnego miasta można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: prawnej, ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej.

Seminarium Kół Naukowych

Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach organizują 30 maja 2019 roku IV Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych pt.: „Problemy miejskie - czyli życie w miejskiej dżungli”, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na złożone powiązania występujące pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw.

Tematyka seminarium będzie obejmowała następujące problemy:

 1. Problemy kulturowe i społeczne miasta.
 2. Psychologia miasta.
 3. Aspekty administracyjno-prawne funkcjonowania aglomeracji miejskich.
 4. Urbanizacja i jej problemy:
  • Problemy ekologiczne
  • Problemy żywnościowe
  • Problemy demograficzne
  • Problemy ekonomiczne
 5. Problemy zdrowotne mieszkańców miasta

Seminarium podzielone będzie na dwie części: w pierwszej – referatowej/posterowej, odbędą się wystąpienia uczestników z prezentacjami, referatami, posterami; a w drugiej – warsztatowej planujemy prace w grupach roboczych zgodnie z w/w problematyką. Szczegółowy plan seminarium zostanie Państwu przesłany w drugim komunikacie. Planujemy wydanie publikacji z prezentowanymi podczas seminarium wystąpieniami.

Do udziału w Seminarium zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające na Uczelniach oraz Szkolne Koła Zainteresowań działające w szkołach ponadgimnazjalnych.

Termin: 30.05.2019 r.
Miejsce: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Koszt uczestnictwa dla studentów: 60,00 zł. Na życzenie uczestnika, uczelnia może dokonać rezerwacji noclegów 29/30.05.2019, 30/31.05.2019 (uczelnia nie pokrywa kosztów noclegu).

Numer konta: 59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

Prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa (ZGŁOSZENIA) w seminarium i przesłanie wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty do 14.05.2019r., na adres: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3 z dopiskiem Seminarium Kół Naukowych.

WYPEŁNIJ KARTĘ UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIA 
Informacja dotycząca przygotowania artykułów

WIĘCEJ INFORMACJI NA:  lp.gwsh.pl/ivseminarium

Osoba do kontaktu: dr Katarzyna Wytyczak, Katarzyna.Wytyczak@gwsh.pl, nr tel. 607 692 268

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+