Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

4.miejsce GWSH!

Drukuj

Jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w kraju, które kształcą przyszłe kadry turystyczne.

4.miejsce GWSH!

Redakcja „Wiadomości Turystycznych” opracowała Ranking Szkół Wyższych kształcących na kierunkach turystycznych. Kapituła, w skład której weszli specjaliści ze środowiska naukowego, turystycznego i samorządowego, przyznała Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach czwarte miejsce wśród ogółu szkół wyższych o profilu ogólnoakademickim, kształcących na tym kierunku.

Do konkursu w roku 2019 przystąpiło 26 uczelni z całego kraju. W rankingu wzięto pod uwagę przygotowanie zawodowe, potencjał naukowy oraz warunki studiowania. W wydaniu specjalnym „Wiadomości turystycznych” czytamy, że Ranking po raz kolejny potwierdził wysoką pozycję uczelni, które łączą kształcenie teoretyczne z zawodowym. Jest nam bardzo miło, że nasza Uczelnia po raz kolejny potwierdziła wysoką jakość kierunku Turystyka i rekreacja. W poprzednich latach również byliśmy w czołówce (pierwsza piątka sklasyfikowanych uczelni).

Zapraszamy do lektury!  Wiadomości Turystyczne - wydanie specjalne

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+