Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Stypendia dla pielęgniarek

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach znalazła się wśród sześciu uczelni województwa śląskiego, które otrzymają pieniądze w ramach programu „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”.

Stypendia dla pielęgniarek 

Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Specjalny program stypendialny ma zachęcać do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo oraz do podejmowania pracy w tym zawodzie. Program przewiduje stypendia – 800 zł miesięcznie, które będą mogli otrzymać studenci z najwyższą średnią, a także płatne staże po skończeniu kształcenia.

Umowa MZ z GWSH

Pierwsze umowy na stypendia zostały już podpisane. Stosowny dokument dla naszej Uczelni podpiszą 5 października 2018 roku JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, który odwiedzi nasza Uczelnię.

Ministerstwo Zdrowia przekaże w sumie ponad 52,5 mln złotych dla województwa śląskiego na szpitalne oddziały ratunkowe, stypendia dla pielęgniarek i kształcenie podyplomowe lekarzy w naszym województwie.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+