Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Egzaminy dyplomowe w formie zdalnej

Drukuj

Zarządzenie Rektora GWSH w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020.

23 kwietnia 2020 roku weszło w życie Zarządzenie Rektora GWSH, dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH o sposobie przeprowadzania egzaminu dyplomowego w obliczu trwającej pandemii oraz ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek COVID-19. Procedura będzie obowiązywała do powrotu tradycyjnej formy kształcenia w GWSH.

 Szczególny tryb obrony prac dyplomowych będzie przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych w taki sposób, aby zapewnić właściwą weryfikację osiągniętych efektów kształcenia. Przebieg egzaminu będzie rejestrowany.

Pełna treść komunikatu w tej sprawie jest dostępna w systemie EHMS.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+