Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Klub Absolwenta w Wiedniu

Drukuj

Inicjatywa Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu została podjęta w celu podtrzymywania więzi absolwentów z Uczelnią dzięki spotkaniom, warsztatom i gościnnym wykładom. Nie mniej istotnym celem będzie budowa dobrego wizerunku Wydziału i Uczelni w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz integracja uczestników Klubu.

Integracja wokół GWSH w Wiedniu

W ponad 10-letniej działalności naszego Wydziału Zamiejscowego obok bogatej oferty edukacyjnej bardzo ważne było integrowanie społeczności polskiej w Wiedniu. Klub Absolwenta jest pomysłem, który w jeszcze większym stopniu przyczyni się do integracji nie tylko absolwentów, ale też studentów oraz przyjaciół GWSH w Austrii. Założeniem wiedeńskiego Klubu jest organizowanie konferencji, debat oraz innych wydarzeń, które wzbogacą działalność naszej uczelni w Wiedniu.

Pierwsze spotkanie Klubu 22 lutego

"Honduras – czy blondynka może wtopić się w latynoski krajobraz?”. Temat pierwszego spotkania w ramach Klubu kryje za sobą ciekawe doświadczenia jednej z absolwentek wiedeńskiego Wydziału GWSH. Klaudia Zając opowie o swoim pobycie w Ameryce Środkowej i książce, która dzięki temu powstała. „Honduras - niegasnąca nadzieja" to pierwsza taka pozycja na rynku czytelniczym. Autorka opisuje w niej problemy z jakimi boryka się współczesny Honduras i ich wpływ na los pojedynczych obywateli tego kraju. Autorka skupia się nie tylko na informacjach o kulturze czy atrakcjach turystycznych Hondurasu, ale przede wszystkim na mieszkańcach tego kraju i ich codziennym życiu.  

 

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2020 roku. Rozpocznie się o 14.45 i potrwa do 16.30/17.00.

 

Kolejne spotkania w ramach Klubu Absolwenta

Tydzień później, 29 lutego o 14.45 zaplanowano wykłady dla klubowiczów. Tym razem gośćmi w Wiedniu będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Dr Monika Brzezińska. Tytuł jej wykładu to: „Przywódcy polityczni vs. przywódcy międzynarodowi - metodologia badań na przykładzie H. Kohla i A. Merkel oraz RFN i UE”. (Politische Anführer vs. internationale Anführer - Methodik für die Untersuchung am Beispiel von H. Kohl, A. Merkel und BRD sowie EU).

Dr Kazimierz Pawlik z wystąpieniem na temat: „Jawność działalności władz w demokratycznym systemie rządów”.

 

Regulamin Klubu Absolwenta 

 

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+