PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rada Biznesu AG

Drukuj

Mając na uwadze potrzebę ciągłego podążania za postępującymi zmianami społeczno- gospodarczymi oraz zmieniającymi się potrzebami rynku pracy, w Akademii Górnośląskiej w Katowicach została powołana Rada Biznesu AG.  

Rada Biznesu jest platformą współpracy Władz Uczelni z przedstawicielami biznesu, grupującą osoby z obszaru szerokiego spektrum praktyki gospodarczej i naukowej. Członkami Rady Biznesu są wybitni menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami i instytucjami funkcjonującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej rolą jest wspieranie władz Uczelni w procesie doskonalenia działalności dydaktycznej i naukowej. Członkowie Rady Biznesu opiniują programy kształcenia oraz wspierają inicjatywy mające na celu doskonalenie kompetencji zawodowych i społecznych studentów.  Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach nie traktuje jednak udziału w Radzie Biznesu jednostronnie, oferując ze swej strony kadrze zarządzającej przedsiębiorstw, będącej Członkami Rady Biznesu AG możliwość: konsultacji rozwiązań z naszą kadrą naukową (udział w radach doradczych), a także możliwość organizacji tzw. „zamawianych” kierunków studiów, dedykowanych produktów dydaktycznych uwzględniających specyfikę branż oraz zniżki na studia (magisterskie, licencjackie, uzupełniające i podyplomowe) i szkolenia dla pracowników.

Udział w Radzie Biznesu pozwala także na poszerzenie współpracy o kierowanie studentów AG na praktyki i staże do ww. firm, organizację wizyt studyjnych, a także opracowywanie przez naszych studentów prac projektowych i dyplomowych związanych z problematyką i wyzwaniami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorstw, reprezentowanych w Radzie Biznesu AG.

 

Cel funkcjonowania

Rada Biznesu została powołana jako ciało doradcze i opiniodawcze Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach.

Do zadań Rady Biznesu należy m.in.:

 • opiniowanie programów kształcenia oraz projektów praktycznych
 • wspieranie inicjatyw doskonalących umiejętności i kompetencje społeczno-gospodarcze studentów; 
 • doradzanie w zakresie analiz rynkowych, których celem jest wsparcie absolwentów na rynku pracy; 
 • tworzenie warunków, umożliwiających kierowanie studentów oraz absolwentów Uczelni na praktyki i staże do firm, które są jej Uczestnikami;
 • obejmowanie patronatem biznesowym kierunków lub specjalności;
 • dokonywanie analiz kompetencji potrzeb rynkowych;
 • prezentowanie firm na wykładach gościnnych w siedzibie Uczelni;
 • realizowanie szkoleń branżowych zarówno otwartych jak i zamkniętych oraz kursów;
 • prowadzenie zajęć, ćwiczeń i warsztatów;
 • umożliwianie studentom pisania prac dyplomowych na tematy poruszające problemy spotykane w przedsiębiorstwach, które są Uczestnikami Rady Biznesu;
 • wymienianie poglądów oraz kontaktów gospodarczych;
 • prezentowanie Uczelni jako partnera do rozmów o analizach i rozwiązaniach problemów związanych z praktyczną sferą życia gospodarczego.

 

Członkostwo

Członkami Rady Biznesu są przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji finansowych, przedstawiciele nauki niezwiązani z AG, przedstawiciele organizacji pozarządowych; przedstawiciele organów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego. 
Uczestnictwo w Radzie Biznesu ma charakter dobrowolny.

Skład Rady Biznesu:

Krzysztof Biesiadecki, prezes NG HEAT Sp. z o.o., Centrum Energetyki AGH 
Eugeniusz Budniok, kanclerz Loży Katowickiej Wiceprezes Zarządu BCC 
Grzegorz Danielczyk, wiceprezes zarządu Euvic Solutions S.A. 
Grzegorz Dobrowolski, prezes Zarządu Brema Development - Katowice 
płk Wojciech Emerling, dyrektor Zakładu Karnego
Jarosław Kanasewicz, prezes zarządu System 10000 Polska
płk Tadeusz Koczkowski, prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
Danuta Kożuchowska, dyrektor finansowy SUMMIT AUTOTECH POLAND Sp. z o.o.
Marek Kasperek, prezes zarządu, Kasperek Consulting Gliwice
Katarzyna Kasperek, prezes zarządu, Kasperek Consulting Gliwice
Kinga Kuberek, Global-Metodi
Piotr Laszczak, Shell Polska Sp. z o.o.
Mirosław Libront, prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu Polenergia Dystrybucja Spółka z o.o., członek zarządu Encore Spółka z o.o. Gliwice\
Marcin Libiszewski, dyrektor oddziału LS Airport Services Katowice i Kraków
Robert Ostrowski, wiceprezes ds. finansowych JSW S.A.
Adam Pawlicki, członek Rady Nadzorczej Węglokoks Tychy
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Salskiego
Sebastian Proba, senior chapter lead tech / Remote Management/PEAN/Platform Engineering Chapter/Katowice
Rafał Rychter, prezes zarządu, dyrektor spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju
Sławomir Słomian, prezes zarządu, SÜDPACK KŁOBUCK Sp. z o.o.
Adam Szczepański, prokurent, dyrektor techniczny w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
dr Patryk Szczygieł, dyrektor Hotelu Tychy
Bartosz Tomczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Honey Payment Spółka z o.o.
Iwona Wojtasik, zastępca dyrektora ds. kadr, płac i spraw personalnych w Maspex Wadowice
Edyta Walęciak-Skórka – właścicielka centrum szkoleniowo-coachingowego WYŻSZY POZIOM i Akademii Projektantek Przyszłości
Wioleta Zator, prokurent, dyrektor finansowy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Grzegorz Zawiślak, prezydent Prudnika

 W przypadku zainteresowania działalnością Rady Biznesu AG lub dołączeniem do niej prosimy o kontakt:

dr Tomasz Lis, prof. AG
pełnomocnik Rektora do spraw Korelacji Nauki z Praktyką Gospodarczą Akademii Górnośląskiej. 

tel.: +48-606-144-000  
e-mail: tomasz.lis@gwsh.pl

 

Ważne dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie Rady Biznesu:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+