PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rada Biznesu AG

Drukuj

Mając na uwadze potrzebę ciągłego podążania za postępującymi zmianami społeczno- gospodarczymi oraz zmieniającymi się potrzebami rynku pracy, w Akademii Górnośląskiej w Katowicach została powołana Rada Biznesu AG.  

Rada Biznesu jest platformą współpracy Władz Uczelni z przedstawicielami biznesu, grupującą osoby z obszaru szerokiego spektrum praktyki gospodarczej i naukowej. Członkami Rady Biznesu są wybitni menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami i instytucjami funkcjonującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej rolą jest wspieranie władz Uczelni w procesie doskonalenia działalności dydaktycznej i naukowej. Członkowie Rady Biznesu opiniują programy kształcenia oraz wspierają inicjatywy mające na celu doskonalenie kompetencji zawodowych i społecznych studentów.  Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach nie traktuje jednak udziału w Radzie Biznesu jednostronnie, oferując ze swej strony kadrze zarządzającej przedsiębiorstw, będącej Członkami Rady Biznesu AG możliwość: konsultacji rozwiązań z naszą kadrą naukową (udział w radach doradczych), a także możliwość organizacji tzw. „zamawianych” kierunków studiów, dedykowanych produktów dydaktycznych uwzględniających specyfikę branż oraz zniżki na studia (magisterskie, licencjackie, uzupełniające i podyplomowe) i szkolenia dla pracowników.

Udział w Radzie Biznesu pozwala także na poszerzenie współpracy o kierowanie studentów AG na praktyki i staże do ww. firm, organizację wizyt studyjnych, a także opracowywanie przez naszych studentów prac projektowych i dyplomowych związanych z problematyką i wyzwaniami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorstw, reprezentowanych w Radzie Biznesu AG.

 

Cel funkcjonowania

Rada Biznesu została powołana jako ciało doradcze i opiniodawcze Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach.

Do zadań Rady Biznesu należy m.in.:

 • opiniowanie programów kształcenia oraz projektów praktycznych
 • wspieranie inicjatyw doskonalących umiejętności i kompetencje społeczno-gospodarcze studentów; 
 • doradzanie w zakresie analiz rynkowych, których celem jest wsparcie absolwentów na rynku pracy; 
 • tworzenie warunków, umożliwiających kierowanie studentów oraz absolwentów Uczelni na praktyki i staże do firm, które są jej Uczestnikami;
 • obejmowanie patronatem biznesowym kierunków lub specjalności;
 • dokonywanie analiz kompetencji potrzeb rynkowych;
 • prezentowanie firm na wykładach gościnnych w siedzibie Uczelni;
 • realizowanie szkoleń branżowych zarówno otwartych jak i zamkniętych oraz kursów;
 • prowadzenie zajęć, ćwiczeń i warsztatów;
 • umożliwianie studentom pisania prac dyplomowych na tematy poruszające problemy spotykane w przedsiębiorstwach, które są Uczestnikami Rady Biznesu;
 • wymienianie poglądów oraz kontaktów gospodarczych;
 • prezentowanie Uczelni jako partnera do rozmów o analizach i rozwiązaniach problemów związanych z praktyczną sferą życia gospodarczego.

 

Członkostwo

Członkami Rady Biznesu są przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji finansowych, przedstawiciele nauki niezwiązani z GWSH, przedstawiciele organizacji pozarządowych; przedstawiciele organów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego. 
Uczestnictwo w Radzie Biznesu ma charakter dobrowolny.

 W przypadku zainteresowania działalnością Rady Biznesu AG lub dołączeniem do niej prosimy o kontakt:

Dr Tomasz Lis
Pełnomocnik Rektora do spraw Korelacji Nauki z Praktyką Gospodarczą Akademii Górnośląskiej. 

tel.: +48-606-144-000  
e-mail: tomasz.lis@gwsh.pl

 

Ważne dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie Rady Biznesu:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+