PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dr Justyna Dubiel

Drukuj

Ukończyła studia psychologiczne w Uniwersytecie Śląskim w 1989r. Pracuje jako klinicysta, świadcząc pomoc psychologiczną dzieciom chorym somatycznie i ich rodzinom. W 1992 r. ukończyła specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu psychologii broniąc pracy. pt. „Rola duchowości w radzeniu sobie z długotrwałym stresem życiowym (na przykładzie sytuacji rodziców dzieci przewlekle chorych)”, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ireny Heszen–Niejodek. Po uzyskaniu  stopnia doktora psychologii  podjęła pracę dydaktyczna.. Wykładała w kilku śląskich uczelniach wyższych (głównie na kierunkach medycznych), a od 2010r. w GWSH.

Aktualnie pracuje  jako psycholog kliniczny w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, SPSK nr 6 SUM w Katowicach- Ligocie, w ramach Oddziałów: Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, Kardiologii. Laryngologii i innych; jednocześnie z funkcją Koordynatora Zespołu Psychologów i Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjenta GCZD .  W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach  jest  członkiem Katedry Psychologii na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe i praktyczne dotyczą zagadnień z zakresu  psychologii zdrowia, psychologii klinicznej, pediatryczną, psychoonkologii oraz  psycho-kardiologii.

 

Jest autorką 20 publikacji naukowych, w tym 3 rozdziałów w monografiach:

  • Podmiotowość pacjenta w warunkach kryzysu służby zdrowia z perspektywy psychologii W: Z. R( 2014)
  • O przedsiębiorczych sposobach radzenia sobie z kryzysami o charakterze ekonomicznym i organizacyjnym W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne Warszawa: Wydawnictwo Difin ( 2013).
  • Przedsiębiorczość życiowa. Próba konceptualizacji problemu na tle współczesnej myśli psychologicznej W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin (2012).

 

Wybrane publikacje w czasopismach:

  • Redagowanie czasopisma na oddziale onkologii dziecięcej jako forma wsparcia psychospołecznego  (pierwszy autor) Psychoonkologia 2013, 3: 119–128,  2013
  • Rola czynników psychologicznych w etiopatogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży (pierwszy autor) Wiadomości Lekarskie 2005, LVIII,11-12. (2005).
  • Psychologiczna charakterystyka dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a (pierwszy autor). Przegląd Lekarski 2002/59/10, (2002)

 

Ponadto od 2012r.  publikuje artykuły psychoonkologiczne oraz  merytorycznie redaguje czasopismo Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii GCZD w Katowicach pt. „OnkoOkey”, W 2007r. stworzyła psychoprofilaktyczno-psychoedukacyjną bajkę „Wyprawa po skarb zdrowia: przewodnik podróżnika”, adresowaną do małych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (rozpowszechnioną też w innych szpitalach pediatrycznych), ukierunkowaną na minimalizację stresu szpitalnego dzieci, ich lepszą adaptację i współpracę w procesie leczenia. Dotychczas ukazały się 3 wydania- w latach 2007, 2010 i 2013, wyd. Aldus, Katowice. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+