PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dr hab. Grażyna Mendecka

Drukuj

Profesor GWSH – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskała kolejne stopnie naukowe.

W Głównym Instytutcie Górnictwa w Katowicach zorganizowała i  kierowała pracownią badań diagnostycznych  przydatności  do pracy  na stanowiska niebezpieczne., a także  zasady     prowadzenia analizy stanowisk pracy,  postawy młodzieży szkół górniczych wobec wybranego zawodu i biograficzne  uwarunkowania działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej pracowników górnictwa.

Obecnie  przedmiotem jej zainteresowań naukowych  jest psychologia twórczości – w tym zakresie prowadzi badania psychospołecznych uwarunkowań twórczości i społecznego funkcjonowania wybitnych twórców.

Jest autorką około 120 opracowań publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w opracowaniach monograficznych. Brała  aktywny udział w około 90 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.  Jest autorką, współautorką i redaktorką siedmiu książek. Przykłady ostatnio opublikowanych opracowań

Nagradzana Nagrodą Ministra Górnictwa  za osiągnięcia w pracy psychologicznej dla górnictwa.   Współpracowała z instytucjami  zagranicznymi i Ministerstwem Pracy i Płacy w zakresie orzecznictwa  posychologicznego.

Najwazniejsze publikacje:

  • Wybitni twórcy wobec wartości etycznych. W: A. Chudzicka – Czupała (red.). Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka. Katowice : Wydawnictwo UŚ, s. 77 -97 (2013)
  • Twórczość i przedsiębiorczość jako czynniki skuteczności działania Marii Curie – Skłodowskiej w sytuacji kryzysu. W: Z. Ratajczak (red.)  Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne. Warszawa : Difin S.A. s. 84 – 93(2013).
  • Równowaga między pracą a życiem rodzinnym wybitnych twórców  literatury . I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.). Rodzina czy kariera. Równoważenie czy konflikt ról. Łódź : Wydawnictwo UŁ, s. 29 – 49.. (2014).

Wypromowała ponad 400 magistrów, jednego doktora, jedna doktorantka ma otwarty przewód doktorski pod jej kierownictwem.  W GWSH na psychologii prowadzi wykłady z wprowadzenia do psychologii, osobowości, etyki zawodu psychologa.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+