Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green

Drukuj

Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green jest specjalistą psychologii klinicznej i psychoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz British Psychological Society: jedyną Polką, która uzyskała status Chartered Psychologist (prawo do wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii). Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś tytuł doktora psychologii (Ph.D) uzyskała na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 2001-2011 pełniła funkcję kierownika Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Wydziale Zarządzania w GWSH. Prowadziła wykłady i warsztaty w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Meksyku.

W praktyce prywatnej pracuje z pacjentami cierpiącymi na nerwice i zaburzenia osobowości. Zajmuje się również leczeniem uzależnień oraz pracą z pacjentami chorymi somatycznie przy pomocy metod psychologicznych. Pracuje także ze sportowcami, artystami i wszystkimi, którzy chcą działać w swojej dziedzinie lepiej niż dotychczas. Prowadzi praktykę w Krakowie.

W latach 1998 - 2000 była wiceprezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Reserch of Hypnosis (INFIDEPTH), które zajmuje się psychologią głębi i badaniami nad hipnozą analityczną.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+