Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Otwarte Przewody Doktorskie

Drukuj

Przewody Doktorskie otwarte na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego

 

 • mgr Marta Adamczyk
  „Wizerunek organizacji jako narzędzie zarządzania w niepublicznych uczelniach akademickich w Polsce”
  Promotor: dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH
  Promotor pomocniczy: dr Anna Sobczyk-Kolbuch

 • mgr Małgorzata Ruprich
  „Zarządzanie relacjami z klientami jako element zarządzania firmą usług kosmetycznych na przykładzie województwa śląskiego”
  Promotor: prof. dr hab. Henryk Bieniok

 • mgr inż. Zbigniew Gieleciak
  „Zarządzanie inteligentnym miastem (smart city) na przykładzie systemu gospodarki wodno-ściekowej w Tychach na tle doświadczeń europejskich”
  Promotor: dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH
  Promotor pomocniczy: dr Sebastian Zupok

 • mgr inż. Radosław Kuca
  „Metodyki ewaluacji w procesie zarządzania uczelnią”
  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Lisiecka

 • mgr Marcin Lisiński
  „System motywacji a zaangażowanie pracowników w kontekście teorii spójności potrzeb pracownika i organizacji (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)”
  Promotor prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok

 • mgr Katarzyna Kocoń
  „Wykorzystanie obligacji korporacyjnych w modelach biznesowych przedsiębiorstw”
  Promotor prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik

 • mgr inż. Kamil Karski
  „Determinanty innowacyjności w rozwoju wybranych małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego”
  Promotor prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok

 • mgr Mirosław Koźlik
  „Ocena skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach branży przetwórstwa przemysłowego”
  Promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka

 • mgr Bartłomiej Bąk  
  „Uwarunkowania skuteczności nadzoru korporacyjnego w spółkach sektora energetycznego w Polsce”
  Promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka

 • mgr Katarzyna Walicka-Chowaniec  
  „Humanizowanie pracy we włoskich i polskich przedsiębiorstwach korporacji Fiata”
  Promotor: prof. nadzw. dr hab. Anna Barcik

 • mgr Magdalena Baliś  
  „System informacji finansowej w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – projektowanie, implementacja, ocena”
  Promotor: prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik

 • mgr Bogumiła Łazaj  
  „Uwarunkowania restrukturyzacji biur technologiczno projektowych przemysłu ciężkiego w procesie transformacji rynkowej”
  Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Peszko

 • mgr Zbigniew Rapciak
  „Model zarządzania samorządowymi projektami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu zdywersyfikowanych instrumentów finansowych”
  Promotor: dr hab. Robert Włodarczyk, 
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Papaj

 • mgr Adam Pander
  „Facebook – uzupełniający kanał komunikowania w procesie zarządzania publicznego”
  Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski

 • mgr Radosław Gumułka
  „Ocena przydatności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w procesie podejmowania decyzji”
  Promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka

 • mgr Iwona Kapustka
  „Ocena wpływu systemów teleinformatycznych na sprawność zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”
  Promotor prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+