Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE 
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie

 

Charakterystyka specjalnośći
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą w zakresie marketingowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z problematyką planowania marketingowego, budowy strategii marketingowych, jak również zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie. Poznają także środki i metody public relations oraz odbywają trening menadżera marketingu

Perspektywy zawodowe
Absolwenci GWSH otrzymujący tytuł magistra w specjalności Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w pionach marketingowych przedsiębiorstw różnych branż, jak też w instytucjach administracji publicznej i samorządowej. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci GWSH specjalności Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie mogą podjąć zatrudnienie, są: kierownik działu marketingu, specjalista ds. sprzedaży, menedżer, specjalista ds. analiz marketingowych, kierownik zespołu sprzedażowego.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Zarządzanie.

 • Ekonomia (makro i problemy globalne)
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Statystyka (matematyczna)
 • Zarządzanie strategiczne
 • Prawo handlowe
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Negocjacje  

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Marketingowe Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (studia II stopnia)

 • Planowanie i zarządzanie marketingowe
 • Strategie marketingowe przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Public relations przedsiębiorstwa
 • Konsument na rynku europejskim
 • Merchandising
 • Trening menedżera marketingu
 • Język obcy specjalizacyjny (angielski lub niemiecki) - fakultet
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+