PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Marketing w przedsiębiorstwie

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (licencjackie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Marketing w Przedsiębiorstwie

 

Charakterystyka specjalności 
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą pozwalającą na formułowanie marketingowych strategii skutecznego działania na konkurencyjnym rynku i stosowanie narzędzi marketingu w działaniach różnego rodzaju przedsiębiorstw. Studenci wybierający tę specjalność poznają podstawy teoretyczne, metody i instrumenty współczesnego marketingu właściwe dla różnych branż. Zapoznają się też z metodami badań jakościowych, technikami reklamy, zarządzania produktem i marką oraz technikami negocjacji.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci AG, studiów I stopnia, specjalności Marketing w Przedsiębiorstwie przygotowani są merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w pionach marketingowych przedsiębiorstw różnych branż - produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji publicznej i samorządowej oraz w organizacjach niebiznesowych (non-profit) i agencjach badań rynku lub reklamy. Absolwenci tej specjalności posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy na stanowiskach funkcjonalnych analityków, planistów i menedżerów, np. kierownik działu marketingu, menedżer produktu i marki, specjalista ds. promocji i reklamy, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. analiz marketingowych. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardem kształcenia obowiazującym na kierunku Zarządzanie (www.nauka.gov.pl).

 • Ekonomia (mikro)
 • Matematyka
 • Przedmiot humanistyczny - do wyboru
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Etyka w biznesie
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Statystyka (opisowa)
 • Technologie informacyjne
 • Marketing
 • Podstawy rachunkowości
 • Nauki o organizacji
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Badania marketingowe
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie projektami
 • Język obcy (j.angielski lub j.niemiecki)
 • II język obcy - fakultet (j.angielski lub j.niemiecki)
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe (fakultet)
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Marketing w Przedsiębiorstwie (studia I stopnia)

 • Marketing organizacji non-profit
 • Marketing przemysłowy
 • Marketing terytorialny
 • Badania jakościowe
 • Metody i techniki reklamy
 • Zarządzanie produktem i marką
 • Marketing relacji
 • Marketing międzynarodowy i globalny
 • Negocjacje w biznesie
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+