PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Logistyka i spedycja

Drukuj

Biznes jest słowem ważnym dla tej specjalności – jego efektywność w dużym stopniu zależy od tego, jak działa logistyka w przedsiębiorstwie i czy procesy wewnętrzne przebiegają sprawnie. Postępująca informatyzacja bardzo ułatwia zadania w logistyce – dlatego na tej specjalności kładzie się duży nacisk na znajomość programów informatycznych wspomagających zarządzanie procesami logistycznymi. W ramach tego kierunku nabędziesz umiejętności praktycznego zastosowania wielu ciekawych i nowoczesnych metod oraz narządzi logistycznych dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw – to pozwoli Ci lepiej zrozumieć przedsiębiorstwo, a co za tym idzie, skuteczniej nim zarządzać.

Z pewnością przełoży się to w przyszłości na wzrost możliwości podjęcia atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy. Przy projektowaniu tej specjalności naszym priorytetem było nastawienie na rynek – zajęcia prowadzą profesjonaliści z obszaru transportu, spedycji, logistyki, jakości, zarządzania i innych dziedzin, dzięki czemu studenci mają stały kontakt z praktyką działalności logistycznej, w tym także z przyszłymi pracodawcami, którzy chętnie rekrutują do pracy swoich studentów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, firmami z branży TSL (w tym m.in Fresh Logistic i Raben), a także z firmą GTL SA zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach w zakresie obsługi logistycznej cargo.

 

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Logistyka i spedycja (studia II stopnia)

  • Sieci logistyczne (krajowe i międzynarodowe)
  • Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
  • Infrastruktura procesów logistycznych
  • Międzynarodowe centra logistyczne
  • Projektowanie systemów logistycznych
  • Systemy informacji i identyfikacji logistycznej
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki) 
  • Proseminarium magisterskie
  • Seminarium magisterskie
  • Warsztaty praktyczne

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności Logistyka i spedycja z powodzeniem znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), firmach obsługujących transport cargo (m.in. w portach lotniczych i transporcie kolejowym), przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej, jednostkach gospodarczych i administracyjnych związanych z logistyką, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w wielu innych organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Lista przykładowych stanowisk związanych z logistyką:
http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/logistyka-dystrybucja 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+