PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Galeria Doktorów AG

Drukuj

Dr inż. Dariusz Owsiak

Temat pracy: „Partnerstwo logistyczne w łańcuchach dostaw w przemyśle motoryzacyjnym” 
Data obrony: 16 stycznia 2020 r.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski (Politechnika Śląska w Gliwicach)

Miejsce pracy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Stanowisko: Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Zarządzania i Transportu, Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Zainteresowania zawodowe: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, nowoczesne koncepcje zarządzania, szczupłe zarządzanie, e-commerce, Zainteresowania prywatne: tenis ziemny, zimowa i letnia turystyka górska oraz narciarstwo.

 

Dr Katarzyna Cyz

Temat pracy: „Różnice kulturowe jako bariera zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw na przykładzie rynku chilijskiego”
Data obrony: 7 stycznia 2019 r.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rokita
Promotor pomocniczy: dr Piotr Kubik
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Jędralska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Miejsce pracy: zagraniczne przedsiębiorstwo produkcyjne,
Stanowisko: funkcje menedżerskie, 
Zainteresowania zawodowe: zarządzanie różnorodnością kulturową, biznes międzynarodowy, rynek Ameryki Łacińskiej,
Zainteresowania prywatne:  literatura historyczna, turystyka, podróże.

 

Dr Miron Michniak

Temat pracy: „Przydatność Zrównoważonej Karty Wyników Kaplana Nortona do planowania i wdrażania strategii rozwoju zasobów ludzkich oświaty na szczeblu gminy”
Data obrony: 20.06.2018 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Peszko
Recenzenci:  prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. zw. dr hab. Adam Stabryła (GWSH) 

Miejsce pracy:  Urząd Gminy Uście Gorlickie, Szkoła Podstawowa w Banicy
Stanowisko:  pracownik samorządowy, dyrektor szkoły,
Zainteresowania zawodowe:  zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich oświaty, zarządzanie organizacjami usług publicznych, współczesne koncepcje zarządzania,
Zainteresowania prywatne:  turystyka, astronomia, nowoczesne technologie. 

 

Dr Dariusz Pilch

Temat pracy: „Reklama internetowa w działalności przedsiębiorstw na przykładzie branży hotelarskiej – diagnoza, ocena skuteczności, propozycja rozwiązań modelowych”
Data obrony: 1.12.2017 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. zw. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Miejsce i stanowisko pracy: Właściciel Agencji Marketingowej FRIENDLY BATTLE
Zainteresowania zawodowe: nowoczesne technologie, marketing, promocja zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Dr Elżbieta Wansacz

Temat pracy: „Możliwości uelastycznienia procesu zarządzania rozwojem gminy w oparciu o koncepcję Zrównoważonej Karty Wyników Kaplana-Nortona”
Data obrony: 7.06.2017 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Peszko
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Tyrańska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok (GWSH)

Miejsce pracy: Urząd Gminy Uście Gorlickie
Stanowisko: pracownik samorządowy
Zainteresowania: zarządzanie samorządem gminnym, zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, zarządzanie środkami europejskimi, współpraca samorządów na pograniczu.
Zainteresowania prywatne: turystyka, psychologia, praca socjalna, praca z osobą niepełnosprawną, historia działalności uzdrowiskowej, kultura łemkowska i pogranicza polsko-słowackiego

 

Dr Przemysław Rusiecki

Temat pracy: „Zarządzanie czasem pracy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach z wykorzystaniem wsparcia informatycznego”
Data obrony: 4.02.2016 r.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Stanek
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita (GWSH)

Miejsce pracy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Stanowisko: adiunkt w Katedrze Informatyki GWSH
Zainteresowania: zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu firmą a w szczególności e-marketing oraz projektowanie systemów informatycznych na potrzeby MŚP
Zainteresowania prywatne: nowoczesne technologie, fotografia cyfrowa, turystyka, squash i tenis

 

Dr Rafał Tyszkiewicz

Temat pracy: „Zarządzanie relacjami z dostawcami jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego”
Data obrony: 27.01.2016 r.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bolesław Kuc (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodakowskiej w Warszawie)
prof. zw. dr hab. Krystynę Lisiecka (GWSH)

Stanowisko: funkcje menedżerskie
Zainteresowania naukowe: Autor publikacji naukowych z zakresu Zarządzania i Logistyki; koncentruje się na nowoczesnych metodach i technikach zarządzania, z uwzględnieniem zarządzania relacjami z dostawcami oraz klientami
Zainteresowania: podróże, sport

 

Dr Artur Smolik

Temat pracy: „Wykorzystanie kategorii prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmian w organizacjach”
Data obrony: 26.01.2016 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Recenzenci: dr hab. Wanda Błaszczyk
prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita (GWSH)

Miejsce pracy: Aon Polska, Fundacja Rozwoju Menedżerskiego „Manage or Die”
Stanowisko: Dyrektor Departamentu
Zainteresowania zawodowe: zarządzanie wartością firmy, Balanced ScoreCard i wdrożenie do poziomu SFO, efektywność, Business Process Management, Project Management, Blue Ocean Strategy, zarządzanie zmianą, zarzadzanie jakością - poszukiwanie modelu zarzadzania jakością, efektywnego w warunkach polskich, Corporate Social Responsibility, Theory of Constraints.
Zainteresowania prywatne: moja rodzina, etyka w biznesie, skuteczność i logika działania, prakseologia, efektywność menedżerska, socjologia, sport.

 

Dr Małgorzata Rossa

Temat pracy: „Model strategicznego zarządzania kosztami - projekcja, zastosowanie, doskonalenie”
Data obrony: 10.06.2015 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jan Duraj (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Miejsce pracy: Instytut Badawczy
Stanowisko: specjalista d/s finansowo-księgowych
Zainteresowania zawodowe: zarządzanie kosztami i rachunek kosztów, księgowanie w konsorcjach, możliwości finansowania i rozliczania kosztów w ramach projektów badawczych
Zainteresowania prywatne: sport (instruktorka karate kyokushin), turystyka, literatura podróżnicza i przygodowa

 

Dr Konrad Łaskawiec

Temat pracy: „Strategie konkurencji przedsiębiorstw energetycznych w Polsce”
Data obrony: 27.05.2015 r.
Promotor: dr hab. inż. Jan Brzóska, prof. Pol. Śl.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jan Pyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Adam Peszko (GWSH)

Zainteresowania zawodowe: zarządzanie organizacjami energetycznymi w warunkach konkurencji.
Zainteresowania prywatne: muzyka, filozofia.

 

Dr Mariola Dźwigoł - Barosz

Temat pracy: "Niwelowanie luki kompetencji menedżerów w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną".
Data obrony: 27.06.2012 r.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jan Misztal
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Adam Peszko (GWSH)

Miejsce pracy: grupa przedsiębiorstw usługowych
Stanowisko: funkcje menedżerskie
Zainteresowania zawodowe: nowoczesne koncepcje zarządzania
Zainteresowania prywatne: sport (tenis, snowboard), muzyka, turystyka i rekreacja

 

Dr Marcin Jakubiec

Temat pracy: "Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów medycznych"
Data obrony: 20.12.2011 r.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab.Krystyna Lisiecka (GWSH)

Miejsce pracy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania
Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Rektora ds. Ogólnych
Zainteresowania zawodowe: zarządzanie organizacją, w tym: szeroko pojęte zarządzanie jakością:  instrumenty zarządzania jakością, systemy zarządzania jakością (branżowe i zintegrowane), nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją.
Zainteresowania prywatne: sport, języki, fotografia i film

 

Dr Piotr Kubik

Temat pracy: "Wpływ kraju pochodzenia przedsiębiorstwa na bariery
w komunikacji wewnętrznej korporacji międzynarodowej"
Data obrony: 28.06.2011 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk (GWSH)

Miejsce pracy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Stanowisko: Adiunkt
Zainteresowania: teatr (historia teatru światowego, współczesny teatr polski),
muzyka (rock/metal progresywny, jazz), filozofia

 

Dr Sebastian Zupok

Temat pracy: "Strategie wartości dla klientów na rynku napojów bezalkoholowych"
Data obrony: 8.02.2011 r.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Irena Hejduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel (GWSH)

Miejsce pracy i stanowisko: Dyrektor Zarządzający w międzynarodowym koncernie oraz adiunkt w Uczelni wyższej
Zainteresowania zawodowe: nauki ekonomiczne
Zainteresowania prywatne: historia Górnego Śląska
Posiada tytuł MBA nadany przez University Central Lancashire Preston - Wielka Brytania. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu Zarządzania i Marketingu. Uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Dr Tomasz Copp

Temat pracy: "Tworzenie, dynamika i podnoszenie sprawności śląskich inkubatorów przedsiębiorczości"
Data obrony: 1.02.2011 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Urszula Gros
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Ewa Bojar (Politechnika Lubelska)
prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski (GWSH)

Miejsce pracy i stanowisko: Wicekonsul, II Sekretarz w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju oraz wykładowca w Jiao Tong University w Szanghaju
Zainteresowania: literatura, pływanie (ratownik wodny), gra na gitarze, gra w tenisa stołowego
Ukończył MBA-C w Jiao Tong University w Szanghaju. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych na temat: inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowych, rozwoju gospodarki ChRL oraz zagadnień z zakresu zarządzania.

 

Dr Mariusz Kubański

Temat pracy: "Koncepcje logistyczne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego"
Data obrony: 13.01.2010 r.
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski (GWSH)

Miejsce pracy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Stanowisko: adiunkt
Zainteresowania zawodowe: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, nowoczesne technologie w zarządzaniu i media elektroniczne
Zainteresowania prywatne: turystyka poznawcza i rekreacyjna, współczesna kinematografia

 

Dr Agnieszka Wieprzycka

Temat pracy: "Communities of Practice" w zarządzaniu wiedzą w organizacjach
Data obrony: 25.11.2008 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk (GWSH)

Miejsce pracy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Stanowisko: adiunkt
Zainteresowania zawodowe: społeczne aspekty zarządzania wiedzą w  organizacjach, pozytywna nauka o organizacji - kreatywność, motywacja
Zainteresowania prywatne: psychologia, języki

 

Dr Adam Lejman-Gąska

Temat pracy: "Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w zarządzaniu portfelem lokat finansowych"
Data obrony: 14.11.2008 r.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Gabriela Łukasik
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Sierpińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska (GWSH)

Miejsce pracy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Stanowisko: adiunkt
Zainteresowania zawodowe: instrumenty pochodne, kruszce; analiza techniczna, statystyka finansowa
Zainteresowania prywatne: taniec, sporty ekstremalne, fotografia

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+